This document contains 183 facts in HTML Microdata format.

A generic web browser may not display them properly but the document can be saved on disk and used by some appropriate program or sent to a third party. Use "Save As" or "Send To" menu item of the browser; choose "HTML" file type, not "text file" or "web archive".

The rest of the document may look like garbage for humans or not displayed by the browser.

PrefixNamespace IRI
n60http://da.dbpedia.org/resource/
dbpedia-elhttp://el.dbpedia.org/resource/
n49http://no.dbpedia.org/resource/
n31http://sv.dbpedia.org/resource/
n36http://bg.dbpedia.org/resource/
n57http://fi.dbpedia.org/resource/
dbpediahttp://dbpedia.org/resource/
prop-kohttp://ko.dbpedia.org/property/
n6http://sh.dbpedia.org/resource/
n20http://hr.dbpedia.org/resource/
n11http://ar.dbpedia.org/resource/
n58http://et.dbpedia.org/resource/
n39http://he.dbpedia.org/resource/
dbpedia-frhttp://fr.dbpedia.org/resource/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
dbpedia-cshttp://cs.dbpedia.org/resource/
n42http://lv.dbpedia.org/resource/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n18http://eu.dbpedia.org/resource/
n50http://ga.dbpedia.org/resource/
n27http://ko.dbpedia.org/resource/틀:
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n59http://uk.dbpedia.org/resource/
n53http://id.dbpedia.org/resource/
dbpedia-owlhttp://dbpedia.org/ontology/
n22http://sr.dbpedia.org/resource/
n14http://vi.dbpedia.org/resource/
n40http://wikidata.dbpedia.org/resource/
n61http://ko.dbpedia.org/resource/아이폰_(1세대)
dbpedia-pthttp://pt.dbpedia.org/resource/
n55http://hu.dbpedia.org/resource/
n41http://sk.dbpedia.org/resource/
dbpedia-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/
wiki-kohttp://ko.wikipedia.org/wiki/
dbpedia-dehttp://de.dbpedia.org/resource/
dbpedia-plhttp://pl.dbpedia.org/resource/
n21http://th.dbpedia.org/resource/
dbpedia-ruhttp://ru.dbpedia.org/resource/
n54http://rdf.freebase.com/ns/m.
n45http://ko.dbpedia.org/resource/애플_(기업)
n29http://www.wikidata.org/entity/
dbpedia-nlhttp://nl.dbpedia.org/resource/
n28http://ko.dbpedia.org/resource/액세스_(마이크로프로세서)
n52http://sl.dbpedia.org/resource/
n10http://ko.dbpedia.org/resource/분류:
n35http://wikidata.org/entity/
dbpedia-ithttp://it.dbpedia.org/resource/
n48http://ko.dbpedia.org/resource/워드_(컴퓨팅)
n47http://ca.dbpedia.org/resource/
n15http://www.w3.org/ns/prov#
n17http://bs.dbpedia.org/resource/
n19http://nn.dbpedia.org/resource/
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
n16http://ko.wikipedia.org/wiki/RISC?oldid=
n63http://simple.dbpedia.org/resource/
n62http://zh.dbpedia.org/resource/
dbpedia-kohttp://ko.dbpedia.org/resource/
n12http://lt.dbpedia.org/resource/
n43http://tr.dbpedia.org/resource/
n8http://fa.dbpedia.org/resource/
n13http://ko.dbpedia.org/resource/GEOS_(16비트_운영_체제)
dbpedia-eshttp://es.dbpedia.org/resource/
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
Subject Item
n13:
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:명령_주기
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
n61:
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
n48:
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:인텔_파라곤
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:3-어드레스_코드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:ARM
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:MIPS
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
wiki-ko:RISC
foaf:primaryTopic
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:ARM_아키텍처
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:CISC
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:MMIX
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:PC-FX
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:RISC
rdfs:label
RISC
rdfs:comment
RISC(Reduced Instruction Set Computer)는 CPU 명령어의 개수를 줄여 하드웨어 구조를 좀 더 간단하게 만드는 방식으로, 마이크로프로세서를 설계하는 방법 가운데 하나이며, SPARC, MIPS 등의 아키텍처에서 사용된다.전통적인 CISC CPU에는 프로그래밍을 돕기 위한 많은 수의 명령어과 주소 모드가 존재했다. 그러나 그중에서 실제로 쓰이는 명령어는 몇 개 되지 않는다는 사실을 바탕으로, 적은 수의 명령어만으로 명령어 집합을 구성한 것이 RISC이다. 그래서, RISC는 CISC보다 구조가 더 단순하다. 복잡한 연산도 적은 수의 명령어들을 조합하는 방식으로 수행이 가능하다.그리고 CISC 형식의 CPU내 ROM에 소프트웨어적으로 적재된 내부 명령어들을 하드웨어적으로 구성하여 제어기가 제거된 부분에 프로세서 레지스터 뱅크와 캐시를 둔다. RISC(Reduced Instruction Set Computer)는 CPU 명령어의 개수를 줄여 하드웨어 구조를 좀 더 간단하게 만드는 방식으로, 마이크로프로세서를 설계하는 방법 가운데 하나이며, SPARC, MIPS 등의 아키텍처에서 사용된다.전통적인 CISC CPU에는 프로그래밍을 돕기 위한 많은 수의 명령어와 주소 모드가 존재했다. 그러나 그중에서 실제로 쓰이는 명령어는 몇 개 되지 않는다는 사실을 바탕으로, 적은 수의 명령어만으로 명령어 집합을 구성한 것이 RISC이다. 그래서, RISC는 CISC보다 구조가 더 단순하다. 복잡한 연산도 적은 수의 명령어들을 조합하는 방식으로 수행이 가능하다.그리고 CISC 형식의 CPU내 ROM에 소프트웨어적으로 적재된 내부 명령어들을 하드웨어적으로 구성하여 제어기가 제거된 부분에 프로세서 레지스터 뱅크와 캐시를 둔다.
prop-ko:wikiPageUsesTemplate
n27:출처_필요 n27:RISC_아키텍처 n27:CPU_기술
owl:sameAs
dbpedia-cs:RISC n6:Reduced_instruction_set_computer n8:کامپیوتر_کم_دستور n11:مجموعة_تعليمات_بنية_الحاسب n12:RISC n14:RISC n17:RISC n18:RISC n19:RISC n20:RISC n21:RISC n22:Рачунар_са_смањеним_скупом_инструкција dbpedia-el:Reduced_instruction_set_computer n29:Q189376 dbpedia-nl:Reduced_instruction_set_computer n31:RISC dbpedia-pl:RISC dbpedia:Reduced_instruction_set_computing dbpedia-es:Reduced_instruction_set_computing n35:Q189376 n36:РИСК_архитектура dbpedia-fr:Reduced_instruction_set_computer dbpedia-pt:RISC n39:RISC n40:Q189376 n41:Reduced_instruction_set_computer n42:RISC n43:RISC dbpedia-it:Reduced_instruction_set_computer dbpedia-ru:RISC n47:RISC n49:Reduced_instruction_set_computer n50:Ríomhaire_tacar_laghdaithe_treoracha dbpedia-de:Reduced_Instruction_Set_Computer n52:RISC n53:RISC n54:06jk4 n55:Reduced_Instruction_Set_Computing dbpedia-ja:RISC n8:معماری_ریسک n57:RISC n58:RISC n59:RISC n60:RISC n62:精简指令集 n63:Reduced_instruction_set_computer
dbpedia-owl:wikiPageLength
2028
foaf:isPrimaryTopicOf
wiki-ko:RISC
dcterms:subject
n10:마이크로프로세서
dbpedia-owl:abstract
RISC(Reduced Instruction Set Computer)는 CPU 명령어의 개수를 줄여 하드웨어 구조를 좀 더 간단하게 만드는 방식으로, 마이크로프로세서를 설계하는 방법 가운데 하나이며, SPARC, MIPS 등의 아키텍처에서 사용된다.전통적인 CISC CPU에는 프로그래밍을 돕기 위한 많은 수의 명령어와 주소 모드가 존재했다. 그러나 그중에서 실제로 쓰이는 명령어는 몇 개 되지 않는다는 사실을 바탕으로, 적은 수의 명령어만으로 명령어 집합을 구성한 것이 RISC이다. 그래서, RISC는 CISC보다 구조가 더 단순하다. 복잡한 연산도 적은 수의 명령어들을 조합하는 방식으로 수행이 가능하다.그리고 CISC 형식의 CPU내 ROM에 소프트웨어적으로 적재된 내부 명령어들을 하드웨어적으로 구성하여 제어기가 제거된 부분에 프로세서 레지스터 뱅크와 캐시를 둔다. 이렇게 함으로써 CPU가, 상대적으로 느린 메인 메모리에 접근하는 횟수를 줄여주어 파이프라이닝 등 시스템 수행속도가 전체적으로 향상된다. RISC(Reduced Instruction Set Computer)는 CPU 명령어의 개수를 줄여 하드웨어 구조를 좀 더 간단하게 만드는 방식으로, 마이크로프로세서를 설계하는 방법 가운데 하나이며, SPARC, MIPS 등의 아키텍처에서 사용된다.전통적인 CISC CPU에는 프로그래밍을 돕기 위한 많은 수의 명령어과 주소 모드가 존재했다. 그러나 그중에서 실제로 쓰이는 명령어는 몇 개 되지 않는다는 사실을 바탕으로, 적은 수의 명령어만으로 명령어 집합을 구성한 것이 RISC이다. 그래서, RISC는 CISC보다 구조가 더 단순하다. 복잡한 연산도 적은 수의 명령어들을 조합하는 방식으로 수행이 가능하다.그리고 CISC 형식의 CPU내 ROM에 소프트웨어적으로 적재된 내부 명령어들을 하드웨어적으로 구성하여 제어기가 제거된 부분에 프로세서 레지스터 뱅크와 캐시를 둔다. 이렇게 함으로써 CPU가, 상대적으로 느린 메인 메모리에 접근하는 횟수를 줄여주어 파이프라이닝 등 시스템 수행속도가 전체적으로 향상된다.
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
50
dbpedia-owl:wikiPageID
19745
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:DEC_알파 dbpedia-ko:게임보이_어드밴스 dbpedia-ko:게임파크_홀딩스 dbpedia-ko:컴퓨터_프로그래밍 dbpedia-ko:펜티엄 dbpedia-ko:컴퓨터_하드웨어 dbpedia-ko:컴파일러 dbpedia-ko:닌텐도DS dbpedia-ko:닌텐도 dbpedia-ko:닌텐도_64 dbpedia-ko:닌텐도_DS dbpedia-ko:임베디드_시스템 dbpedia-ko:팜_파일럿 dbpedia-ko:플레이스테이션 dbpedia-ko:PowerPC dbpedia-ko:GP32 dbpedia-ko:플레이스테이션_2 dbpedia-ko:IBM_파워_마이크로프로세서 dbpedia-ko:모토롤라 dbpedia-ko:PA-RISC dbpedia-ko:캐시 dbpedia-ko:썬_마이크로시스템즈 dbpedia-ko:프로세서_레지스터 dbpedia-ko:ARM_아키텍처 dbpedia-ko:컴파일 dbpedia-ko:팜 dbpedia-ko:스택 dbpedia-ko:닌텐도_Wii dbpedia-ko:CISC n10:마이크로프로세서 dbpedia-ko:SPARC dbpedia-ko:RISC_OS dbpedia-ko:마이크로프로세서 dbpedia-ko:SGI_워크스테이션 dbpedia-ko:임베디드_프로세서 dbpedia-ko:슈퍼컴퓨터 n45: dbpedia-ko:고정_기억_장치 dbpedia-ko:모토로라_인코퍼레이티드 dbpedia-ko:엑스박스_360 dbpedia-ko:중앙_처리_장치 dbpedia-ko:MIPS_아키텍처 dbpedia-ko:IBM_파워 dbpedia-ko:파워PC dbpedia-ko:매킨토시 dbpedia-ko:알파_프로세서 dbpedia-ko:UltraSPARC dbpedia-ko:IBM dbpedia-ko:소프트웨어 dbpedia-ko:휴렛_팩커드 dbpedia-ko:마이크로코드_논리
n15:wasDerivedFrom
n16:12079922 n16:14501298
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
14501298 12079922
Subject Item
dbpedia-ko:SPARC
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:X86
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:기계어
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:닌텐도_64
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:드림캐스트
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:알파_프로세서
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:어셈블러
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:워크스테이션
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:중앙_처리_장치
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:캘리포니아_대학교_버클리
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:컴퓨터_프로그래밍의_예술
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:튜링상
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:펜티엄
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:포켓스테이션
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:플레이스테이션_3
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:3DO_인터랙티브_멀티플레이어
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:ARM_홀딩스
dbpedia-owl:industry
dbpedia-ko:RISC
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
prop-ko:산업
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:NEC_V20
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:닛폰_전기
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:메모리_맵_입출력
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:명령어_집합
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:문맥_교환
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:블랙핀
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:세가_나오미
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:애슬론
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:인터럽트
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:컴퓨팅_플랫폼
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:파워PC
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:하버드_아키텍처
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:MIPS_아키텍처
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:64비트
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:EISC
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:IBM_파워
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:넥스젠
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:명령어_파이프라인
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:아이폰_3G
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:인텔_마이크로프로세서_목록
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:RISC_OS
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
n28:
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:호출_규약
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:OpenCores
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:병렬_컴퓨팅
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:아트멜_AVR
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:인텔_i860
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:인텔_i960
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:자바_프로세서
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:파워_아키텍처
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:소프트웨어_트랜잭셔널_메모리
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:쿠타라기_켄
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:트랜잭셔널_메모리
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:축소_명령_집합_컴퓨터
dbpedia-owl:wikiPageRedirects
dbpedia-ko:RISC
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:PA-RISC
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC
Subject Item
dbpedia-ko:IBM_파워_마이크로프로세서
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:RISC