This document contains 523 facts in HTML Microdata format.

A generic web browser may not display them properly but the document can be saved on disk and used by some appropriate program or sent to a third party. Use "Save As" or "Send To" menu item of the browser; choose "HTML" file type, not "text file" or "web archive".

The rest of the document may look like garbage for humans or not displayed by the browser.

PrefixNamespace IRI
dbpedia-frhttp://fr.dbpedia.org/resource/
n85http://la.dbpedia.org/resource/
n61http://mr.dbpedia.org/resource/
dbpediahttp://dbpedia.org/resource/
n87http://ko.dbpedia.org/resource/%ED%9B%84%EC%A7%84%ED%83%80%EC%98%A4
n20http://no.dbpedia.org/resource/
n96http://schema.org/
n18http://uk.dbpedia.org/resource/
n51http://jv.dbpedia.org/resource/
n29http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=DD51&newsid=01407126599393456&DCD=A00303&OutLnkChk=
n56http://rdf.freebase.com/ns/m.
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
n14http://et.dbpedia.org/resource/
dbpedia-elhttp://el.dbpedia.org/resource/
n91http://ko.dbpedia.org/resource/호_(성씨)
n89http://ko.dbpedia.org/resource/타이저우_시_(장쑤_성)
n41http://ro.dbpedia.org/resource/
n54http://my.dbpedia.org/resource/
n5http://yo.dbpedia.org/resource/
n34http://uz.dbpedia.org/resource/
n64http://te.dbpedia.org/resource/
n25http://ta.dbpedia.org/resource/
n43http://nn.dbpedia.org/resource/
n94http://zh.dbpedia.org/resource/
dbpedia-ithttp://it.dbpedia.org/resource/
n75http://ca.dbpedia.org/resource/
dbpedia-plhttp://pl.dbpedia.org/resource/
n69http://id.dbpedia.org/resource/
n86http://qu.dbpedia.org/resource/
n106http://ko.dbpedia.org/resource/파일:President_George_W._Bush_shakes_hands_with_President_Hu_Jintao.
dbpedia-eshttp://es.dbpedia.org/resource/
n109http://eo.dbpedia.org/resource/
n13http://ko.dbpedia.org/resource/틀:
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n71http://az.dbpedia.org/resource/
n68http://ar.dbpedia.org/resource/
n8http://ga.dbpedia.org/resource/
n63http://ko.dbpedia.org/resource/왕강_(정치인)
n59http://ml.dbpedia.org/resource/
n102http://hr.dbpedia.org/resource/
n17http://tl.dbpedia.org/resource/
n60http://th.dbpedia.org/resource/
n92http://www.ontologydesignpatterns.org/ont/dul/DUL.owl#
n11http://is.dbpedia.org/resource/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n45http://www.w3.org/ns/prov#
dbpedia-dehttp://de.dbpedia.org/resource/
n50http://da.dbpedia.org/resource/
n77http://lv.dbpedia.org/resource/
n21http://ka.dbpedia.org/resource/
n100http://gl.dbpedia.org/resource/
n15http://lb.dbpedia.org/resource/
n110http://ms.dbpedia.org/resource/
n40http://hu.dbpedia.org/resource/
n104http://hi.dbpedia.org/resource/
dbpedia-cshttp://cs.dbpedia.org/resource/
n103http://www.newdaily.co.kr/news/article.html?no=
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n108http://sq.dbpedia.org/resource/
n28http://tr.dbpedia.org/resource/
n66http://be.dbpedia.org/resource/
dbpedia-owlhttp://dbpedia.org/ontology/
n52http://he.dbpedia.org/resource/חו_ג'
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
dbpedia-kohttp://ko.dbpedia.org/resource/
n72http://kk.dbpedia.org/resource/
n78http://war.dbpedia.org/resource/
n12http://ko.dbpedia.org/resource/분류:
n99http://lt.dbpedia.org/resource/
n62http://fi.dbpedia.org/resource/
n42http://fa.dbpedia.org/resource/
n9http://sl.dbpedia.org/resource/
prop-kohttp://ko.dbpedia.org/property/
n81http://sh.dbpedia.org/resource/
n95http://news.donga.com/3/all/20120820/48733539/
n57http://cy.dbpedia.org/resource/
n65http://ko.dbpedia.org/resource/김영환_(1963년)
n22http://oc.dbpedia.org/resource/
n30http://sco.dbpedia.org/resource/
dbpedia-pthttp://pt.dbpedia.org/resource/
dbpedia-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/
n98http://kn.dbpedia.org/resource/
n23http://www.wikidata.org/entity/
n31http://sw.dbpedia.org/resource/
n39http://gu.dbpedia.org/resource/
n74http://af.dbpedia.org/resource/
n10http://sk.dbpedia.org/resource/
n55http://simple.dbpedia.org/resource/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n27http://wikidata.dbpedia.org/resource/
n48http://kr.cnr.cn/zhengzhi/hujintao/index.
n79http://bs.dbpedia.org/resource/
n93http://ne.dbpedia.org/resource/
n105http://bg.dbpedia.org/resource/
n88http://ko.dbpedia.org/resource/파일:Flag_of_the_Chinese_Communist_Party.
dbpedia-ruhttp://ru.dbpedia.org/resource/
n80http://sv.dbpedia.org/resource/
n36http://mk.dbpedia.org/resource/
n73http://commons.dbpedia.org/resource/
n67http://mg.dbpedia.org/resource/
n58http://sr.dbpedia.org/resource/
n84http://www.donga.com/docs/magazine/shin/2002/12/02/200212020500009/200212020500009_1.
n53http://br.dbpedia.org/resource/
dbpedia-nlhttp://nl.dbpedia.org/resource/
n47http://bn.dbpedia.org/resource/
n46http://ko.wikipedia.org/wiki/후진타오?oldid=
n107http://ko.dbpedia.org/resource/파일:President_Hu_and_1st_Lady.
n49http://wikidata.org/entity/
wiki-kohttp://ko.wikipedia.org/wiki/
n37http://vi.dbpedia.org/resource/
n97http://eu.dbpedia.org/resource/
Subject Item
dbpedia-ko:2010년_국가_지도자_목록
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2011년_국가_지도자_목록
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:다이빙궈
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:롄잔
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:조선민주주의인민공화국의_대외_관계
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:체리기차
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
wiki-ko:후진타오
foaf:primaryTopic
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:12월_21일
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:1942년
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:1989년_톈안먼_사건
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:1월_15일
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2004년_9월
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2005년_10월
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2005년_5월
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2006년
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2006년_10월
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2006년_1월
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2006년_조선민주주의인민공화국_미사일_발사_사건
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2007년
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2008년_하계_올림픽
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
prop-ko:개회선언
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2011년
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:3월_15일
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:5월_24일
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:9월_19일
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:강희제
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:노무현
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:박정희
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:아베_신조
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:올림픽
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:와세다_대학
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:음력_12월_16일
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:장쩌민
dbpedia-owl:successor
dbpedia-ko:후진타오
dbpedia-owl:vicePresident
dbpedia-ko:후진타오
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
prop-ko:부통령
dbpedia-ko:후진타오
prop-ko:후임자
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:조선민주주의인민공화국
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:조선민주주의인민공화국의_역사
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중국_공산당
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중화인민공화국
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중화인민공화국의_주석
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:후진타오
rdf:type
n23:Q215627 foaf:Person n27:Q5 dbpedia-owl:Agent n23:Q82955 n23:Q5 n23:Q30461 n92:NaturalPerson n92:Agent n27:Q215627 n96:Person owl:Thing dbpedia-owl:President dbpedia-owl:Politician dbpedia-owl:Person
rdfs:label
후진타오
rdfs:comment
후진타오(호금도, 중국어 간체: 胡锦涛, 정체: 胡錦濤, 병음: Hú Jǐntāo, 1942년 12월 21일~)는 전 중국공산당 중앙위원회 총서기이자 중화인민공화국의 주석이다. 칭화 대학에서 기계공학을 공부했으며, 문화 대혁명 기간 동안 일체의 정치 활동을 하지 않아 혁명의 광풍에 휘말리지는 않았다. 대학교 졸업 이후 수력발전소에서 노동자로 근무를 시작하여 기술자, 정치인을 거쳐 중국의 최고 권력자가 된다.덩샤오핑은 국가 주석직과 당수직과 군권을 분할하되 실질적으로 모든 권력의 집행자로 군림하였으나, 2002년 장쩌민으로부터 당 총서기직을 넘겨받아 당권을, 2004년 9월에는 국가 주석직과 당 중앙군사위원회 주석직을 넘겨받아 공식적으로 정권과 당권, 군권을 모두 장악하였다.장쩌민의 삼개대표사상을 토대로 중국 내 자본가들을 잇따라 중국공산당 내로 끌어 들였으며 중국 내에서 이른바 제2의 만리장성이라고 부르던 천산 고속도로의 공사를 마치는 등 다양한 업적을 남겼다. 후진타오(호금도, 중국어 간체: 胡锦涛, 정체: 胡錦濤, 병음: Hú Jǐntāo, 1942년 12월 21일~)는 전 중국공산당 중앙위원회 총서기이자 중화인민공화국의 주석이다.
prop-ko:wikiPageUsesTemplate
n13:바깥_고리 n13:전임후임 n13:중화인민공화국_부주석 n13:중화인민공화국_주석 n13:Commons n13:언어고리 n13:중국_공산당의_지도자 n13:Zh-stp n13:인물데이터 n13:중국공산당_중앙정치국_상무위원 n13:중국공산당_총서기 n13:Authority_control n13:마오쩌둥주의 n13:덩샤오핑주의 n13:본문 n13:제17기_중국공산당_중앙정치국_상무위원 n13:대통령_정보 n13:제15기_중국공산당_중앙정치국_상무위원 n13:제16기_중국공산당_중앙정치국_상무위원
owl:sameAs
n5:Hu_Jintao dbpedia-pl:Hu_Jintao n8:Hu_Jintao n9:Hu_Jintao n10:Chu_Ťin-tchao n11:Hu_Jintao n14:Hu_Jintao n15:Hu_Jintao dbpedia-es:Hu_Jintao n17:Hu_Jintao n18:Ху_Цзіньтао n20:Hu_Jintao n21:ჰუ_ძინტაო n22:Hu_Jintao dbpedia-ja:胡錦濤 n25:கூ_சிங்தாவ் n28:Hu_Jintao n23:Q15029 n30:Hu_Jintao n31:Hu_Jintao dbpedia-pt:Hu_Jintao dbpedia-ru:Ху_Цзиньтао n34:Xu_szintao n36:Ху_Ѓинтао n37:Hồ_Cẩm_Đào dbpedia:Hu_Jintao n39:હુ_જિન્તાઓ n40:Hu_Csin-tao n41:Hu_Jintao n42:هو_جینتائو n43:Hu_Jintao dbpedia-el:Χου_Ζιντάο n47:হু_জিনতাও n49:Q15029 n50:Hu_Jintao n51:Hu_Jintao n52:ינטאו n53:Hu_Jintao n54:ဟူကျင်ထောင်း n55:Hu_Jintao n56:013my_ n57:Hu_Jintao n58:Ху_Ђинтао n59:ഹു_ജിന്റാവോ n60:หู_จิ่นเทา n61:हू_चिंताओ n62:Hu_Jintao n64:హు_జింటావ్ n66:Ху_Цзіньтаа n67:Hu_Jintao n68:هو_جينتاو n69:Hu_Jintao dbpedia-nl:Hu_Jintao n71:Xu_Szintao n72:Ху_Цзиньтао n73:胡锦涛 n74:Hu_Jintao n75:Hu_Jintao dbpedia-cs:Chu_Ťin-tchao n77:Hu_Dzjiņtao n78:Hu_Jintao n79:Hu_Jintao n80:Hu_Jintao n81:Hu_Jintao dbpedia-fr:Hu_Jintao dbpedia-it:Hu_Jintao n85:Hu_Jintao n86:Hu_Jintao n36:Ху_Џинтао n87: n93:हु_जिन्ताओ n94:胡锦涛 n97:Hu_Jintao n98:ಹೂ_ಜಿಂಟಾವೊ n99:Hu_Dzintao n100:Hu_Jintao dbpedia-de:Hu_Jintao n102:Hu_Jintao n27:Q15029 n104:हु_जिन्ताओ n105:Ху_Дзинтао n108:Hu_Jin_Tao n109:Hu_Jintao n110:Hu_Jintao
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-ko:장쑤_성 dbpedia-ko:중화민국
dbpedia-owl:country
dbpedia-ko:중화인민공화국
dbpedia-owl:party
dbpedia-ko:중국_공산당 dbpedia-ko:중국공산당
dbpedia-owl:predecessor
dbpedia-ko:장쩌민
dbpedia-owl:spouse
dbpedia-ko:류융칭
dbpedia-owl:successor
dbpedia-ko:시진핑
dbpedia-owl:vicePresident
dbpedia-ko:시진핑 dbpedia-ko:쩡칭훙
foaf:name
호금도 () 후진타오
dbpedia-owl:wikiPageLength
10656 10770
foaf:isPrimaryTopicOf
wiki-ko:후진타오
dcterms:subject
n12:1942년_태어남 n12:중국공산당_중앙당교 n12:중국공산당_중앙위원회_총서기 n12:중국_공산당 n12:칭화_대학_동문 n12:공산주의자 n12:살아있는_사람 n12:중화인민공화국의_정치인 n12:중국의_무신론자 n12:중화인민공화국_부주석 n12:중화인민공화국_주석 n12:무신론자 n12:장쑤_성_출신
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
n29:Y n48:htm n84:html n95:1 n103:120374
dbpedia-owl:abstract
후진타오(호금도, 중국어 간체: 胡锦涛, 정체: 胡錦濤, 병음: Hú Jǐntāo, 1942년 12월 21일~)는 전 중국공산당 중앙위원회 총서기이자 중화인민공화국의 주석이다. 칭화 대학에서 기계공학을 공부했으며, 문화 대혁명 기간 동안 일체의 정치 활동을 하지 않아 혁명의 광풍에 휘말리지는 않았다. 대학교 졸업 이후 수력발전소에서 노동자로 근무를 시작하여 기술자, 정치인을 거쳐 중국의 최고 권력자가 된다.덩샤오핑은 국가 주석직과 당수직과 군권을 분할하되 실질적으로 모든 권력의 집행자로 군림하였으나, 2002년 장쩌민으로부터 당 총서기직을 넘겨받아 당권을, 2004년 9월에는 국가 주석직과 당 중앙군사위원회 주석직을 넘겨받아 공식적으로 정권과 당권, 군권을 모두 장악하였다.장쩌민의 삼개대표사상을 토대로 중국 내 자본가들을 잇따라 중국공산당 내로 끌어 들였으며 중국 내에서 이른바 제2의 만리장성이라고 부르던 천산 고속도로의 공사를 마치는 등 다양한 업적을 남겼다. 2010년 11월, 미국 대통령 버락 오바마를 제치고, 미국 경제전문지 포브스 지가 선정한 세계에서 영향력이 가장 큰 인물에 선정되었다. 후진타오(호금도, 중국어 간체: 胡锦涛, 정체: 胡錦濤, 병음: Hú Jǐntāo, 1942년 12월 21일~)는 전 중국공산당 중앙위원회 총서기이자 중화인민공화국의 주석이다.
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
258 229
dbpedia-owl:wikiPageID
34596
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:1953년 dbpedia-ko:1955년 dbpedia-ko:타이저우_중학 dbpedia-ko:타이저우_중학교 n12:중국공산당_중앙당교 n12:중국공산당_중앙위원회_총서기 dbpedia-ko:교사 dbpedia-ko:타이쯔당 dbpedia-ko:12월_21일 dbpedia-ko:타이저우_시 dbpedia-ko:만리장성 dbpedia-ko:조선민주주의인민공화국 dbpedia-ko:장쑤_성 n12:중화인민공화국_주석 dbpedia-ko:자오쯔양 n12:중화인민공화국_부주석 dbpedia-ko:미국 dbpedia-ko:장쩌민 dbpedia-ko:2008년_티베트_소요_사태 dbpedia-ko:1월_9일 dbpedia-ko:삼개대표사상 dbpedia-ko:9월_19일 dbpedia-ko:9월 dbpedia-ko:대학교 dbpedia-ko:이명박 dbpedia-ko:2004년 dbpedia-ko:달라이라마 dbpedia-ko:2003년 dbpedia-ko:2002년 dbpedia-ko:덩샤오핑 dbpedia-ko:고등학교 dbpedia-ko:따푸_소학교 dbpedia-ko:구이저우_성 dbpedia-ko:상하이 dbpedia-ko:쑹더푸 dbpedia-ko:공산주의청년단 dbpedia-ko:APEC dbpedia-ko:공청단 dbpedia-ko:1999년 n12:칭화_대학_동문 dbpedia-ko:판첸라마 dbpedia-ko:노동자 n12:중화인민공화국의_정치인 dbpedia-ko:11월_15일 n12:장쑤_성_출신 dbpedia-ko:쩡칭훙 dbpedia-ko:원자바오 dbpedia-ko:전국인민대표대회 dbpedia-ko:2012년 dbpedia-ko:2013년 dbpedia-ko:2010년 dbpedia-ko:차오스 dbpedia-ko:침략_전쟁 dbpedia-ko:계엄 n12:살아있는_사람 dbpedia-ko:달라이_라마 dbpedia-ko:칭화대학교 dbpedia-ko:칭화_대학교 dbpedia-ko:계엄령 dbpedia-ko:10월_22일 dbpedia-ko:침략전쟁 dbpedia-ko:공사합영 dbpedia-ko:공산주의_청년단 dbpedia-ko:엘리트 dbpedia-ko:쓰촨성_대지진 dbpedia-ko:태자당 dbpedia-ko:2006년 dbpedia-ko:김대중 dbpedia-ko:2008년_쓰촨_대지진 n12:중국의_무신론자 dbpedia-ko:2009년_7월_우루무치_소요사태 dbpedia-ko:2005년 dbpedia-ko:초등학교 dbpedia-ko:수력_발전 dbpedia-ko:2008년 dbpedia-ko:2009년_7월_우루무치_소요_사태 dbpedia-ko:2008년_하계_올림픽 dbpedia-ko:홍위병 dbpedia-ko:3월_13일 dbpedia-ko:일본 dbpedia-ko:중화인민공화국_중앙군사위원회 dbpedia-ko:수력_발전소 dbpedia-ko:2007년 dbpedia-ko:수력발전소 dbpedia-ko:중국공산당 dbpedia-ko:류융칭 dbpedia-ko:판첸_라마 dbpedia-ko:티베트 dbpedia-ko:티베트_자치구 dbpedia-ko:2008년_티베트_반중국_시위 dbpedia-ko:3월_7일 dbpedia-ko:3월_8일 dbpedia-ko:3월_5일 n12:중국_공산당 dbpedia-ko:따오기 dbpedia-ko:룽이런 dbpedia-ko:중국_공산당 dbpedia-ko:3월_14일 dbpedia-ko:3월_15일 dbpedia-ko:중국 dbpedia-ko:대한민국 dbpedia-ko:상하이_시 dbpedia-ko:왕자오궈 dbpedia-ko:버락_오바마 dbpedia-ko:팔영팔치 dbpedia-ko:대학 dbpedia-ko:중일전쟁 n12:1942년_태어남 dbpedia-ko:아시아_태평양_경제협력체 dbpedia-ko:중국공산당_중앙위원회_총서기 dbpedia-ko:중국공산당_중앙당교 dbpedia-ko:류사오치 dbpedia-ko:중국공산당_중앙군사위원회 dbpedia-ko:문화_대혁명 dbpedia-ko:중국_공산주의_청년단 n88:svg n89: dbpedia-ko:1985년 dbpedia-ko:1983년 dbpedia-ko:1984년 dbpedia-ko:시진핑 dbpedia-ko:칭화_대학 dbpedia-ko:1982년 dbpedia-ko:1980년 dbpedia-ko:2008년_중국산_유제품_멜라민_오염사건 n12:공산주의자 dbpedia-ko:2003 dbpedia-ko:1974년 dbpedia-ko:1975년 n12:무신론자 dbpedia-ko:1998년 dbpedia-ko:장쑤성 dbpedia-ko:1997년 dbpedia-ko:소학교 dbpedia-ko:1993년 dbpedia-ko:중학교 dbpedia-ko:1992년 dbpedia-ko:라싸 dbpedia-ko:1990년 dbpedia-ko:안후이_성 dbpedia-ko:1989년 dbpedia-ko:1988년 dbpedia-ko:중앙_군사_위원회 dbpedia-ko:중일_전쟁 dbpedia-ko:1947년 dbpedia-ko:라싸_시 dbpedia-ko:1942년 dbpedia-ko:중국_공산당_제17기_중앙위원회 dbpedia-ko:후야오방 dbpedia-ko:중화인민공화국의_주석 n106:jpg n107:jpg dbpedia-ko:1965년 dbpedia-ko:경상남도 dbpedia-ko:중화인민공화국 dbpedia-ko:중화민국 dbpedia-ko:부산광역시 dbpedia-ko:1964년 dbpedia-ko:마오쩌둥 dbpedia-ko:후쿠다_야스오 dbpedia-ko:1959년 dbpedia-ko:1956년 dbpedia-ko:차 dbpedia-ko:노무현 dbpedia-ko:1957년
n45:wasDerivedFrom
n46:11790033 n46:14778948
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
11790033 14778948
prop-ko:gnd
124787754
prop-ko:lccn
nr/99/18948
prop-ko:p
Hú Jǐntāo
prop-ko:s
胡锦涛
prop-ko:t
胡錦濤
prop-ko:viaf
84235525
prop-ko:가명
호금도
prop-ko:국가
dbpedia-ko:중국_공산당 dbpedia-ko:중국공산당 22 dbpedia-ko:중화인민공화국 중화인민공화국
prop-ko:그림
Hu Jintao Cannes2011.jpg
prop-ko:대수
17 6 7 3 8
prop-ko:명칭
주석 부주석 dbpedia-ko:중국공산당_중앙군사위원회 dbpedia-ko:중국공산당_중앙위원회_총서기
prop-ko:배우자
dbpedia-ko:류융칭
prop-ko:부통령
dbpedia-ko:장쩌민 dbpedia-ko:시진핑 장쩌민 dbpedia-ko:쩡칭훙
prop-ko:부통령명칭
주석 부주석
prop-ko:서명
Hu Jintao Sign.png
prop-ko:이름
호금도 후진타오
prop-ko:임기
2002 2003 2004 2005 1984 1993 1998
prop-ko:전임
장쩌민 룽이린
prop-ko:전임대수
6 5
prop-ko:전임자
dbpedia-ko:왕자오궈 dbpedia-ko:룽이런 dbpedia-ko:차오스 dbpedia-ko:장쩌민
prop-ko:정당
dbpedia-ko:중국_공산당 dbpedia-ko:중국공산당
prop-ko:직책
중화인민공화국 중앙군사위원회 주석 중국공산당 중앙군사위원회 주석 중국공산당 중앙당교장 중국 공산주의 청년단 중앙서기처 제1서기
prop-ko:짧은설명
중국의 정치인
prop-ko:총리
dbpedia-ko:원자바오
prop-ko:출생일
1942-12-21
prop-ko:출생지
장쑤 성 타이저우 dbpedia-ko:중화민국 dbpedia-ko:타이저우_시 dbpedia-ko:장쑤_성 중국
prop-ko:취임일
1998 2002 2003 2004
prop-ko:퇴임일
2003 2012 2013
prop-ko:후임
쩡칭훙 시진핑
prop-ko:후임대수
7 8
prop-ko:후임자
dbpedia-ko:쩡칭훙 dbpedia-ko:쑹더푸 dbpedia-ko:시진핑
Subject Item
dbpedia-ko:2003년_3월
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2008년_쓰촨_대지진
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:군대
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
n65:
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:뉴스위크
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:리커창
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:시진핑
dbpedia-owl:predecessor
dbpedia-ko:후진타오
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
prop-ko:부통령
dbpedia-ko:후진타오
prop-ko:전임자
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:우관정
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:이명박_정부
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중국공산당_중앙군사위원회
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중국공산당_중앙위원회
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중국공산당_중앙위원회_총서기
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중국공산당_중앙정치국
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중국공산당_중앙정치국_상무위원회
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:쩡칭훙
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
prop-ko:전임자
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:차오스
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
prop-ko:후임자
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:친민당
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:칭화_대학
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:하나의_중국
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:한자_사용국_간_고유_명사_표기
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:이명박
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:팔영팔치
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2008년_하계_올림픽_개회식
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2008년_하계_패럴림픽
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
prop-ko:개회선언
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2011년_5월
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:개혁개방
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:김대중
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:김옥
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:서부대개발
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:장옌_구
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중국공산당_중앙서기처
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중화인민공화국_중앙군사위원회
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중화인민공화국의_역사
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
n89:
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2012년_국가_지도자_목록
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2013년_국가_지도자_목록
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:룽이런
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
prop-ko:후임자
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:민주주의적_중앙집권제
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:쑹핑
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:와지리스탄_분쟁
dbpedia-owl:commander
dbpedia-ko:후진타오
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:장춘센
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:저우창
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중화인민공화국의_부주석
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:판창룽
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:호금도
dbpedia-owl:wikiPageRedirects
dbpedia-ko:후진타오
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:후_진타오
dbpedia-owl:wikiPageRedirects
dbpedia-ko:후진타오
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2010년_서울_G20_정상회의
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:2012년_핵안보정상회의
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:동투르키스탄_독립운동
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:아시아의_경제
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중국공산당_제17차_중앙위원회
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중국공산당_중앙당교
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:청두_J-10
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
n91:
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:국가원수_의전차
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:류옌둥
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:링지화
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:멍쉐눙
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
n63:
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:왕양
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:왕자오궈
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
prop-ko:후임자
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:조중_관계
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:중국_공산주의_청년단
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:쿠바의_대외_관계
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:오쿠마_강당
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오
Subject Item
dbpedia-ko:도호쿠_지방_태평양_해역_지진
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:후진타오