This document contains 349 facts in HTML Microdata format.

A generic web browser may not display them properly but the document can be saved on disk and used by some appropriate program or sent to a third party. Use "Save As" or "Send To" menu item of the browser; choose "HTML" file type, not "text file" or "web archive".

The rest of the document may look like garbage for humans or not displayed by the browser.

PrefixNamespace IRI
n30http://no.dbpedia.org/resource/
n62http://ko.dbpedia.org/resource/1965–66_Manchester_United_F.C.
n78http://dbpedia.org/ontology/Person/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
dbpedia-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/
n73http://ko.dbpedia.org/resource/1969–70_Manchester_United_F.C.
n63http://ko.dbpedia.org/resource/1966–67_Manchester_United_F.C.
n68http://ru.dbpedia.org/resource/Бест,
n64http://ko.dbpedia.org/resource/1967–68_Manchester_United_F.C.
n96http://www.myspace.com/georgiebest/
n71http://eo.dbpedia.org/resource/
n87http://he.dbpedia.org/resource/ג'ורג'
n65http://ko.dbpedia.org/resource/1968–69_Manchester_United_F.C.
n88http://sv.dbpedia.org/resource/
dbpedia-nlhttp://nl.dbpedia.org/resource/
n57http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4380332.
n97http://wikidata.org/entity/
n26http://tr.dbpedia.org/resource/
dbpedia-plhttp://pl.dbpedia.org/resource/
n25http://ca.dbpedia.org/resource/
n81http://et.dbpedia.org/resource/
dbpedia-owlhttp://dbpedia.org/ontology/
dbpedia-elhttp://el.dbpedia.org/resource/
n66http://ro.dbpedia.org/resource/
n44http://zh.dbpedia.org/resource/
n16http://cy.dbpedia.org/resource/
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
n40http://sk.dbpedia.org/resource/
n38http://lv.dbpedia.org/resource/
n51http://gl.dbpedia.org/resource/
dbpedia-pthttp://pt.dbpedia.org/resource/
n86http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/football/4309502.
n84http://www.sporting-heroes.net/football-heroes/displayhero_club.asp?HeroID=
n33http://uk.dbpedia.org/resource/
n76http://ko.dbpedia.org/resource/1970–71_Manchester_United_F.C.
dbpedia-dehttp://de.dbpedia.org/resource/
n77http://ko.dbpedia.org/resource/1971–72_Manchester_United_F.C.
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n32http://br.dbpedia.org/resource/
dbpedia-kohttp://ko.dbpedia.org/resource/
n19http://sh.dbpedia.org/resource/
n79http://ko.dbpedia.org/resource/1972–73_Manchester_United_F.C.
n8http://ko.dbpedia.org/resource/분류:
n90http://rdf.freebase.com/ns/m.
n94http://qu.dbpedia.org/resource/
n72http://ga.dbpedia.org/resource/
n80http://ko.dbpedia.org/resource/1973–74_Manchester_United_F.C.
dbpedia-ithttp://it.dbpedia.org/resource/
n13http://ko.dbpedia.org/resource/산호세_어스퀘이크스_(1974년)
n21http://mg.dbpedia.org/resource/
n5http://simple.dbpedia.org/resource/
n67http://ko.dbpedia.org/property/국가대표팀출장수(골)
n45http://ko.dbpedia.org/resource/로스:타임:
n89http://nn.dbpedia.org/resource/
n100http://id.dbpedia.org/resource/
n59http://www.stretford-end.com/united-articles/george-best-legend.
n101http://fourfourtwo.com/interviews/one-on-one/107/article.
dbpedia-cshttp://cs.dbpedia.org/resource/
n47http://bg.dbpedia.org/resource/
n9http://hu.dbpedia.org/resource/
n99http://www.culturenorthernireland.org/article.aspx?art_id=
n29http://www.nationalfootballmuseum.com/Hall%20of%20Fame/georgebest.
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n55http://www.w3.org/ns/prov#
n53http://football.guardian.co.uk/obituary/0,16836,1651234,00.
dbpedia-frhttp://fr.dbpedia.org/resource/
n48http://ko.dbpedia.org/resource/틀:
n98http://schema.org/
n58http://www.wikidata.org/entity/
n11http://ko.dbpedia.org/property/출장수(골)
n85http://hr.dbpedia.org/resource/
n74http://ka.dbpedia.org/resource/
dbpedia-eshttp://es.dbpedia.org/resource/
n18http://ml.dbpedia.org/resource/
n95http://vi.dbpedia.org/resource/
n22http://www.ontologydesignpatterns.org/ont/dul/DUL.owl#
n82http://sr.dbpedia.org/resource/
n31http://ko.dbpedia.org/resource/포트로더데일_스트라이커스_(1977년)
n37http://ur.dbpedia.org/resource/
prop-kohttp://ko.dbpedia.org/property/
dbpediahttp://dbpedia.org/resource/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
wiki-kohttp://ko.wikipedia.org/wiki/
n56http://ko.wikipedia.org/wiki/조지_베스트?oldid=
n34http://wikidata.dbpedia.org/resource/
n42http://eu.dbpedia.org/resource/
n92http://az.dbpedia.org/resource/
n14http://is.dbpedia.org/resource/
n39http://ko.dbpedia.org/resource/북미_축구_리그_(1968년)
n75http://ar.dbpedia.org/resource/
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
n49http://da.dbpedia.org/resource/
n6http://fi.dbpedia.org/resource/
n54http://bn.dbpedia.org/resource/
n52http://sl.dbpedia.org/resource/
n91http://fa.dbpedia.org/resource/
n83http://th.dbpedia.org/resource/
n43http://mk.dbpedia.org/resource/
n20http://ko.dbpedia.org/resource/새너제이_어스퀘이크스_(1974년)
n60http://ko.dbpedia.org/resource/1963–64_Manchester_United_F.C.
n27http://www.georgebest.com/
n102http://ko.dbpedia.org/resource/%EC%A1%B0%EC%A7%80_%EB%B2%A0%EC%8A%A4%ED%8A%B8
n61http://ko.dbpedia.org/resource/1964–65_Manchester_United_F.C.
n70http://commons.dbpedia.org/resource/Category:
Subject Item
n45:라이프
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:베스트
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:11월_25일
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:1946년
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:2005년
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:5월_22일
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:로스앤젤레스_아즈텍스
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:맨체스터_유나이티드_FC
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
n39:
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:에리크_캉토나
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:FIFA_100
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:UEFA_창립_50주년_기념상
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:뮌헨_비행기_참사
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:발롱도르
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:보비_찰턴
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:북아일랜드_축구_국가대표팀
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:잉글랜드_리그_우승_팀
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:조지_베스트
rdf:type
n22:NaturalPerson dbpedia-owl:Athlete dbpedia-owl:Agent n34:Q5 foaf:Person dbpedia-owl:SoccerPlayer owl:Thing dbpedia-owl:Person n58:Q937857 n58:Q215627 n22:Agent n34:Q215627 n98:Person n58:Q5
rdfs:label
조지 베스트
rdfs:comment
조지 베스트 (영어: George Best, 북아일랜드 벨파스트, 1946년 5월 22일 ~ 2005년 11월 25일)는 북아일랜드의 전 축구 선수로, 맨체스터 유나이티드에서 뛰어난 활약을 펼친 선수다. 주로 윙포워드로 활약했으며 경기에서의 빠른 속도, 강한 몸싸움, 개인기 그리고 화려한 드리블을 펼치는 경기 스타일로 최고 선수 반열에 올라있었다. 그의 플레이는 포르투갈의 윙포워드 크리스티아누 호날두의 스타일의 프리롤 윙포워드로 뛰어난 실력뿐만 아니라 수려한 외모로 많은 인기를 얻었다. 그러나 약물 복용, 음주, 스캔들 등의 여러 복잡한 사생활로 오랜 선수 생활을 하진 못했다. 선수 은퇴 후에도 그의 사생활은 매우 복잡했으며 과도한 음주로 인해 결국 2002년에 간 이식 수술을 받았고, 3년 후 간이식 수술의 후유증으로 사망하고 말았다. 또한 그는 북아일랜드의 축구 선수로는 유일하게 FIFA 100에 포함되었다. 조지 베스트 (영어: George Best, 북아일랜드 벨파스트, 1946년 5월 22일 ~ 2005년 11월 25일)는 북아일랜드의 전 축구 선수로, 맨체스터 유나이티드에서 뛰어난 활약을 펼친 윙어이다. 조지 베스트는 빠른 속도, 강한 몸싸움, 개인기 그리고 화려한 드리블을 펼치는 경기 스타일로 최고 선수 반열에 올라있었다. 그는 드리블 능력과 득점력이 뛰어난 윙어로 실력뿐만 아니라 수려한 외모로 많은 인기를 얻었다. 그러나 약물 복용, 음주, 스캔들 등의 여러 복잡한 사생활로 오랜 선수 생활을 하진 못했다. 선수 은퇴 후에도 그의 사생활은 매우 복잡했으며 과도한 음주로 인해 결국 2002년에 간 이식 수술을 받았고, 3년 후 간이식 수술의 후유증으로 사망하고 말았다. 또한 그는 북아일랜드의 축구 선수로는 유일하게 FIFA 100에 포함되었다.
prop-ko:wikiPageUsesTemplate
n48:Llang n48:Authority_control n48:축구_선수_정보 n48:UEFA_창립_50주년_기념상_수상자 n48:FIFA_100 n48:발롱도르_수상자 n48:Commonscat
owl:sameAs
n5:George_Best n6:George_Best n9:George_Best dbpedia-de:George_Best dbpedia-el:Τζορτζ_Μπεστ n14:George_Best n16:George_Best n18:ജോർജ്_ബെസ്റ്റ് n19:George_Best n21:George_Best n25:George_Best n26:George_Best dbpedia-pt:George_Best n30:George_Best n32:George_Best n33:Джордж_Бест dbpedia-ja:ジョージ・ベスト dbpedia-it:George_Best n37:جارج_بیسٹ n38:Džordžs_Bests n40:George_Best dbpedia:George_Best n42:George_Best n43:Џорџ_Бест n44:佐治·貝斯 dbpedia-cs:George_Best n47:Джордж_Бест n49:George_Best dbpedia-fr:George_Best n51:George_Best n52:George_Best n54:জর্জ_বেস্ট n58:Q164521 n66:George_Best n68:_Джордж dbpedia-pl:George_Best n70:George_Best n71:George_Best n72:George_Best n74:ჯორჯ_ბესტი n75:جورج_بست n81:George_Best n82:Џорџ_Бест n83:จอร์จ_เบสต์ n85:George_Best n87:_בסט n88:George_Best n89:George_Best n90:0272t9 n91:جرج_بست n92:Corc_Best dbpedia-es:George_Best n94:George_Best n34:Q164521 n95:George_Best n97:Q164521 n100:George_Best n102: dbpedia-nl:George_Best
dbpedia-owl:appearancesInLeague
33 37 42 56 0 1 2 3 4 5 17 21 24 585 361
dbpedia-owl:appearancesInNationalTeam
37
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-ko:벨파스트
dbpedia-owl:club
dbpedia-ko:코크_셀틱_FC n13: n20: dbpedia-ko:토버모어_유나이티드_FC n31: dbpedia-ko:스톡포트_카운티_FC dbpedia-ko:브리즈번_라이언즈 dbpedia-ko:해봉
dbpedia-owl:goalsInLeague
361 33 37 42 56 585 2 3 0 1 4 5 17 21 24
dbpedia-owl:goalsInNationalTeam
37
dbpedia-owl:height
1.72
dbpedia-owl:nationalYears
1964-01-01T00:00:00+09:00
dbpedia-owl:position
dbpedia-ko:공격수
dbpedia-owl:weight
71000.0
foaf:name
조지 베스트
dbpedia-owl:wikiPageLength
11295 11035
foaf:isPrimaryTopicOf
wiki-ko:조지_베스트
dcterms:subject
n8:북아일랜드_축구_국가대표팀_선수 n8:1946년_태어남 n8:풀럼의_축구_선수 n8:FIFA_100 n8:UEFA_창립_50주년_기념상_수상자 n8:신부전으로_죽은_사람 n8:발롱도르_수상자 n8:맨체스터_유나이티드의_축구_선수 n8:브리즈번_로어의_축구_선수 n8:벨파스트_출신 n8:감염병으로_죽은_사람 n8:지폐의_인물 n8:북아일랜드의_축구_선수 n8:2005년_죽음 n8:축구_윙어 n8:로스앤젤레스_아즈텍스의_축구_선수 n8:축구_공격수 n8:잉글랜드_축구_명예의_전당_헌액자 n8:하이버니언의_축구_선수
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
n27: n29:htm n53:html n57:stm n59:html n84:166 n86:stm n84:11771 n84:164 n84:165 n96: n99:141 n101:aspx
dbpedia-owl:abstract
조지 베스트 (영어: George Best, 북아일랜드 벨파스트, 1946년 5월 22일 ~ 2005년 11월 25일)는 북아일랜드의 전 축구 선수로, 맨체스터 유나이티드에서 뛰어난 활약을 펼친 선수다. 주로 윙포워드로 활약했으며 경기에서의 빠른 속도, 강한 몸싸움, 개인기 그리고 화려한 드리블을 펼치는 경기 스타일로 최고 선수 반열에 올라있었다. 그의 플레이는 포르투갈의 윙포워드 크리스티아누 호날두의 스타일의 프리롤 윙포워드로 뛰어난 실력뿐만 아니라 수려한 외모로 많은 인기를 얻었다. 그러나 약물 복용, 음주, 스캔들 등의 여러 복잡한 사생활로 오랜 선수 생활을 하진 못했다. 선수 은퇴 후에도 그의 사생활은 매우 복잡했으며 과도한 음주로 인해 결국 2002년에 간 이식 수술을 받았고, 3년 후 간이식 수술의 후유증으로 사망하고 말았다. 또한 그는 북아일랜드의 축구 선수로는 유일하게 FIFA 100에 포함되었다. 조지 베스트 (영어: George Best, 북아일랜드 벨파스트, 1946년 5월 22일 ~ 2005년 11월 25일)는 북아일랜드의 전 축구 선수로, 맨체스터 유나이티드에서 뛰어난 활약을 펼친 윙어이다. 조지 베스트는 빠른 속도, 강한 몸싸움, 개인기 그리고 화려한 드리블을 펼치는 경기 스타일로 최고 선수 반열에 올라있었다. 그는 드리블 능력과 득점력이 뛰어난 윙어로 실력뿐만 아니라 수려한 외모로 많은 인기를 얻었다. 그러나 약물 복용, 음주, 스캔들 등의 여러 복잡한 사생활로 오랜 선수 생활을 하진 못했다. 선수 은퇴 후에도 그의 사생활은 매우 복잡했으며 과도한 음주로 인해 결국 2002년에 간 이식 수술을 받았고, 3년 후 간이식 수술의 후유증으로 사망하고 말았다. 또한 그는 북아일랜드의 축구 선수로는 유일하게 FIFA 100에 포함되었다.
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
108 107
dbpedia-owl:wikiPageID
185981
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:SL_벤피카 dbpedia-ko:2005년 n13: n8:축구_공격수 n8:축구_윙어 dbpedia-ko:웸블리_경기장 n8:로스앤젤레스_아즈텍스의_축구_선수 n8:북아일랜드의_축구_선수 dbpedia-ko:UEFA_챔피언스리그 n31: n8:2005년_죽음 n8:신부전으로_죽은_사람 dbpedia-ko:5월_22일 n8:1946년_태어남 n8:감염병으로_죽은_사람 dbpedia-ko:크리스티아누_호날두 dbpedia-ko:미국 dbpedia-ko:유러피언컵 dbpedia-ko:골키퍼 n8:하이버니언의_축구_선수 dbpedia-ko:북아일랜드 n8:벨파스트_출신 dbpedia-ko:풀럼_FC dbpedia-ko:공격수 n8:맨체스터_유나이티드의_축구_선수 dbpedia-ko:AFC_본머스 dbpedia-ko:벨파스트 dbpedia-ko:해봉 dbpedia-ko:스톡포트_카운티_FC dbpedia-ko:1946년 n8:북아일랜드_축구_국가대표팀_선수 n8:지폐의_인물 n8:브리즈번_로어의_축구_선수 dbpedia-ko:1968년 dbpedia-ko:올드_트래포드 dbpedia-ko:1958년 n8:발롱도르_수상자 n60:_season n61:_season n62:_season n63:_season n64:_season n65:_season dbpedia-ko:올드_트래퍼드 dbpedia-ko:보비_찰턴 dbpedia-ko:1977–78_Football_League n8:FIFA_100 dbpedia-ko:1978_North_American_Soccer_League_season dbpedia-ko:1979_North_American_Soccer_League_season dbpedia-ko:1979–80_Scottish_Football_League dbpedia-ko:1980_North_American_Soccer_League_season dbpedia-ko:1980–81_Scottish_Football_League dbpedia-ko:1981_North_American_Soccer_League_season n73:_season n76:_season n77:_season dbpedia-ko:맨체스터_유나이티드_FC n79:_season n80:_season dbpedia-ko:1975–76_Football_League dbpedia-ko:1975–76_League_of_Ireland dbpedia-ko:1976–77_Football_League dbpedia-ko:11월_25일 dbpedia-ko:브리즈번_라이언즈 dbpedia-ko:데니스_로 dbpedia-ko:1982–83_Football_League dbpedia-ko:1983_National_Soccer_League dbpedia-ko:조지_베스트_벨파스트_시티_공항 dbpedia-ko:FIFA_100 n8:UEFA_창립_50주년_기념상_수상자 n8:잉글랜드_축구_명예의_전당_헌액자 dbpedia-ko:얼스터_은행 dbpedia-ko:오스트레일리아 n20: dbpedia-ko:하이버니언_FC dbpedia-ko:런던 dbpedia-ko:발롱도르 dbpedia-ko:1월_1일 dbpedia-ko:로스앤젤레스_아즈텍스 dbpedia-ko:스코틀랜드 dbpedia-ko:웸블리_스타디움 dbpedia-ko:코크_셀틱_FC dbpedia-ko:2002년 dbpedia-ko:2003년 n8:풀럼의_축구_선수 dbpedia-ko:2006년 dbpedia-ko:토버모어_유나이티드_FC
n55:wasDerivedFrom
n56:12285513 n56:14500529
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
12285513 14500529
prop-ko:국가대표팀연도
1964
prop-ko:국가대표팀최신업데이트날짜
2003
n67:_
37
prop-ko:그림
George best 1976.jpg
prop-ko:등번호
7
prop-ko:사망지
런던
prop-ko:설명
조지 베스트
prop-ko:이름
조지 베스트
prop-ko:전체이름
George Best
prop-ko:청소년클럽연도
1961
prop-ko:체중
71.0
prop-ko:출생일
1946
prop-ko:출생지
벨파스트
n11:_
361 56 42 33 37 24 17 21 2 3 0 1 585 4 5
prop-ko:클럽
새너제이 어스퀘이크스 해봉 너니턴 버로우 새너제이 어스퀘이크스 (실내축구) 브리즈번 라이언즈 홍콩 레인져스 코크 셀틱 오스본 파크 → 쥬이시 길드 → 던스터블 타운 합계 포트로더데일 스트라이커스 스톡포트 카운티 토버모어 유나이티드
prop-ko:클럽연도
1984 1963 1982 1983 1980 1978 1979 1976 1977 1974 1975
prop-ko:클럽팀최신업데이트날짜
2003
prop-ko:키
172.0
prop-ko:포지션
은퇴
n78:height
172.0
n78:weight
71.0
Subject Item
dbpedia-ko:크리스티아누_호날두
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:유러피언컵_1967-68
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:AFC_본머스
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:대니_블란치플라워
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
n20:
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
n31:
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
n13:
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:시네이드_큐잭
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:앙헬_디_마리아
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
wiki-ko:조지_베스트
foaf:primaryTopic
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:UEFA_창립_50주년_여론_조사
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:아일랜드인
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트
Subject Item
dbpedia-ko:해봉
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:조지_베스트