This document contains 261 facts in HTML Microdata format.

A generic web browser may not display them properly but the document can be saved on disk and used by some appropriate program or sent to a third party. Use "Save As" or "Send To" menu item of the browser; choose "HTML" file type, not "text file" or "web archive".

The rest of the document may look like garbage for humans or not displayed by the browser.

PrefixNamespace IRI
n39http://no.dbpedia.org/resource/
n51http://sv.dbpedia.org/resource/
n60http://ko.dbpedia.org/resource/킹콩_(2005년_영화)
n26http://ko.dbpedia.org/resource/솔트_(영화)
n25http://ko.dbpedia.org/resource/쥬니어_(영화)
n67http://bg.dbpedia.org/resource/
n27http://fi.dbpedia.org/resource/
dbpediahttp://dbpedia.org/resource/
prop-kohttp://ko.dbpedia.org/property/
n49http://ar.dbpedia.org/resource/
n56http://www.ontologydesignpatterns.org/ont/dul/DUL.owl#
n43http://ko.dbpedia.org/resource/러브_&
n50http://schema.org/
dbpedia-frhttp://fr.dbpedia.org/resource/
n28http://ko.dbpedia.org/resource/말레피센트_(영화)
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
dbpedia-cshttp://cs.dbpedia.org/resource/
n54http://he.dbpedia.org/resource/ג'
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n16http://ko.dbpedia.org/resource/ER_(드라마)
n70http://ko.dbpedia.org/resource/룩아웃_(영화)
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n15http://ko.dbpedia.org/resource/헝거_게임:
n9http://ko.dbpedia.org/resource/틀:
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n72http://id.dbpedia.org/resource/
n8http://uk.dbpedia.org/resource/
dbpedia-owlhttp://dbpedia.org/ontology/
n36http://ko.dbpedia.org/resource/해프닝_(영화)
dbpedia-pthttp://pt.dbpedia.org/resource/
n48http://wikidata.dbpedia.org/resource/
n38http://sq.dbpedia.org/resource/
n55http://sk.dbpedia.org/resource/
n57http://hu.dbpedia.org/resource/
n10http://ko.dbpedia.org/resource/블러드_다이아몬드(영화)
wiki-kohttp://ko.wikipedia.org/wiki/
dbpedia-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/
n35http://ko.dbpedia.org/resource/언브레이커블_(영화)
n40http://ko.dbpedia.org/resource/싸인_(영화)
n13http://ko.dbpedia.org/resource/나이트크롤러_(영화)
n45http://ko.dbpedia.org/resource/어느_멋진_날_(영화)
n41http://ko.dbpedia.org/resource/키보드_(악기)
dbpedia-dehttp://de.dbpedia.org/resource/
dbpedia-plhttp://pl.dbpedia.org/resource/
n30http://rdf.freebase.com/ns/m.
n69http://ko.dbpedia.org/resource/M.
n31http://ro.dbpedia.org/resource/
n29http://ta.dbpedia.org/resource/
n11http://www.wikidata.org/entity/
dbpedia-nlhttp://nl.dbpedia.org/resource/
n68http://ko.dbpedia.org/resource/도망자_(1993년_영화)
n23http://ko.wikipedia.org/wiki/제임스_뉴턴_하워드?oldid=
n19http://ko.dbpedia.org/resource/토토_(밴드)
n73http://ko.dbpedia.org/resource/디파이언스_(영화)
n14http://ko.dbpedia.org/resource/분류:
n32http://wikidata.org/entity/
dbpedia-ithttp://it.dbpedia.org/resource/
n65http://ca.dbpedia.org/resource/
n22http://www.w3.org/ns/prov#
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
n42http://nn.dbpedia.org/resource/
n24http://ko.dbpedia.org/resource/투어리스트_(2010년_영화)
n52http://simple.dbpedia.org/resource/
n47http://ko.dbpedia.org/resource/블러드_다이아몬드_(영화)
n33http://zh.dbpedia.org/resource/
n61http://ko.dbpedia.org/resource/%EC%A0%9C%EC%9E%84%EC%8A%A4_%EB%89%B4%ED%84%B4_%ED%95%98%EC%9B%8C%EB%93%9C
dbpedia-kohttp://ko.dbpedia.org/resource/
n12http://ru.dbpedia.org/resource/Ховард,
n18http://ko.dbpedia.org/resource/나는_전설이다_(영화)
n53http://fa.dbpedia.org/resource/
n37http://tr.dbpedia.org/resource/
n74http://ko.dbpedia.org/resource/식스_센스_(영화)
dbpedia-eshttp://es.dbpedia.org/resource/
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
n7http://ka.dbpedia.org/resource/
Subject Item
n28:
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
n26:
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:제81회_아카데미상
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:마이클_클레이튼
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
n16:
dbpedia-owl:openingTheme
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:여는곡
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:한스_치머
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:배트맨_비긴즈
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:곽민정
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
n18:
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:다크_나이트
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:대니의_질투
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
n35:
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:엘튼_존
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:지식채널e의_방영_목록
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
n36:
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
n24:
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:제임스_뉴튼_하워드
dbpedia-owl:wikiPageRedirects
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:지식채널e의_에피소드_목록
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
n15:_더_파이널
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:스테판_랑비엘
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:라스트_에어벤더
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:로재나_아켓
dbpedia-owl:spouse
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:배우자
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:스노우_화이트_앤_더_헌츠맨
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:앨런_실베스트리
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
rdf:type
foaf:Person dbpedia-owl:Agent dbpedia-owl:Artist n11:Q215627 dbpedia-owl:Person n11:Q483501 owl:Thing dbpedia-owl:MusicalArtist n50:Person n50:MusicGroup n56:Agent n48:Q215627 n11:Q5 n56:NaturalPerson n48:Q5
rdfs:label
제임스 뉴턴 하워드
rdfs:comment
제임스 뉴턴 하워드(영어: James Newton Howard, 1951년 6월 9일 ~ )는 미국의 영화 음악 작곡가이다.1980년대부터 할리우드에서 왕성한 활동을 펼쳐오고 있는 제임스 뉴턴 하워드는 팝 음악계와 정통 고전 음악 사이를 두루 섭렵하면서 어느 한 곳에도 치우치지 않아 '음악 매너리즘'을 모르는 듯한 느낌을 준다. 엘튼 존 밴드의 키보드 연주자와 객원 지휘자로 활동한 경력이 있으며, 영화계와 방송계에서 작곡, 프로듀싱, 작사, 키보드 연주 등 다방면에 걸쳐 능력을 발휘하고 있다. 제임스 뉴턴 하워드는 할리우드에서 다재다능한 영화음악가로 사랑받고 있으며, 그가 참여한 작품 수는 100여편이 넘는다. 특히 M. 나이트 샤말란 감독과 《식스 센스》, 《언브레이커블》, 《싸인》, 《해프닝》, 《라스트 에어벤더》, 《애프터 어스》 등 거의 모든 작품들에서 함께 작업했다. 제임스 뉴턴 하워드(James Newton Howard, 1951년 6월 9일~)는 미국의 영화 음악 작곡가로, 로스앤젤레스에서 태어났다.1980년대부터 할리우드에서 왕성한 활동을 펼쳐오고 있는 제임스 뉴튼 하워드는 팝 음악계와 정통 고전 음악 사이를 두루 섭렵하면서 어느 한 곳에도 치우치지 않아 '음악 매너리즘'을 모르는 듯한 느낌을 준다. 엘튼 존 밴드의 키보디스트와 객원 지휘자로 활동한 경력이 있으며, 영화계와 방송계에서 작곡, 프로듀싱, 작사, 키보드 연주 등 다방면에 걸쳐 능력을 발휘하고 있다. 제임스 뉴턴 하워드는 할리우드에서 가장 다재다능한 영화음악가로 사랑받고 있으며, 그가 참여한 작품 수는 100여편이 넘는다. M. 나이트 샤말란 감독과 《식스 센스》, 《언브레이커블》, 《싸인》, 《해프닝》, 《라스트 에어벤더》, 《에프터 어스》 등 거의 모든 작품들에서 함께 작업했다.
prop-ko:wikiPageUsesTemplate
n9:생몰년 n9:위키공용분류 n9:Commonscat n9:엘튼_존 n9:IMDb_name n9:출처_필요 n9:출처 n9:각주 n9:Authority_control n9:음악가_정보 n9:토막글 n9:Div_col n9:Div_col_end n9:Llang n9:들머리
owl:sameAs
n7:ჯეიმზ_ნიუტონ_ჰოვარდი n8:Джеймс_Ньютон_Говард n12:_Джеймс_Ньютон dbpedia:James_Newton_Howard dbpedia-es:James_Newton_Howard n27:James_Newton_Howard n29:ஜேம்ஸ்_நியூட்டன்_ஹவார்ட் n30:02jxmr n31:James_Newton_Howard n32:Q213869 n33:詹姆斯·紐頓·霍華 dbpedia-ja:ジェームズ・ニュートン・ハワード n37:James_Newton_Howard n38:James_Newton_Howard n39:James_Newton_Howard n42:James_Newton_Howard dbpedia-cs:James_Newton_Howard n48:Q213869 n49:جيمس_نيوتن_هاورد n51:James_Newton_Howard n52:James_Newton_Howard n53:جیمز_نیوتن_هاوارد n54:יימס_ניוטון_הווארד n55:James_Newton_Howard n57:James_Newton_Howard dbpedia-fr:James_Newton_Howard dbpedia-pt:James_Newton_Howard n61: dbpedia-pl:James_Newton_Howard n11:Q213869 dbpedia-nl:James_Newton_Howard n65:James_Newton_Howard dbpedia-de:James_Newton_Howard n67:Джеймс_Нютън_Хауърд dbpedia-it:James_Newton_Howard n72:James_Newton_Howard
dbpedia-owl:birthPlace
dbpedia-ko:미국 dbpedia-ko:캘리포니아_주
dbpedia-owl:genre
dbpedia-ko:록_음악 dbpedia-ko:영화_음악
dbpedia-owl:instrument
dbpedia-ko:건반_악기 dbpedia-ko:신시사이저 n41:
dbpedia-owl:occupation
dbpedia-ko:음악가
dbpedia-owl:spouse
dbpedia-ko:로재나_아켓
foaf:name
제임스 뉴턴 하워드 James Newton Howard
dbpedia-owl:wikiPageLength
2257 2039
foaf:isPrimaryTopicOf
wiki-ko:제임스_뉴턴_하워드
dcterms:subject
n14:살아있는_사람 n14:서던캘리포니아_대학교_동문 n14:엘튼_존_밴드의_일원 n14:미국의_영화_음악_작곡가 n14:로스앤젤레스_출신_음악가 n14:1951년_태어남 n14:그래미상_수상자 n14:에미상_수상자 n14:새턴상_수상자
dbpedia-owl:abstract
제임스 뉴턴 하워드(영어: James Newton Howard, 1951년 6월 9일 ~ )는 미국의 영화 음악 작곡가이다.1980년대부터 할리우드에서 왕성한 활동을 펼쳐오고 있는 제임스 뉴턴 하워드는 팝 음악계와 정통 고전 음악 사이를 두루 섭렵하면서 어느 한 곳에도 치우치지 않아 '음악 매너리즘'을 모르는 듯한 느낌을 준다. 엘튼 존 밴드의 키보드 연주자와 객원 지휘자로 활동한 경력이 있으며, 영화계와 방송계에서 작곡, 프로듀싱, 작사, 키보드 연주 등 다방면에 걸쳐 능력을 발휘하고 있다. 제임스 뉴턴 하워드는 할리우드에서 다재다능한 영화음악가로 사랑받고 있으며, 그가 참여한 작품 수는 100여편이 넘는다. 특히 M. 나이트 샤말란 감독과 《식스 센스》, 《언브레이커블》, 《싸인》, 《해프닝》, 《라스트 에어벤더》, 《애프터 어스》 등 거의 모든 작품들에서 함께 작업했다. 제임스 뉴턴 하워드(James Newton Howard, 1951년 6월 9일~)는 미국의 영화 음악 작곡가로, 로스앤젤레스에서 태어났다.1980년대부터 할리우드에서 왕성한 활동을 펼쳐오고 있는 제임스 뉴튼 하워드는 팝 음악계와 정통 고전 음악 사이를 두루 섭렵하면서 어느 한 곳에도 치우치지 않아 '음악 매너리즘'을 모르는 듯한 느낌을 준다. 엘튼 존 밴드의 키보디스트와 객원 지휘자로 활동한 경력이 있으며, 영화계와 방송계에서 작곡, 프로듀싱, 작사, 키보드 연주 등 다방면에 걸쳐 능력을 발휘하고 있다. 제임스 뉴턴 하워드는 할리우드에서 가장 다재다능한 영화음악가로 사랑받고 있으며, 그가 참여한 작품 수는 100여편이 넘는다. M. 나이트 샤말란 감독과 《식스 센스》, 《언브레이커블》, 《싸인》, 《해프닝》, 《라스트 에어벤더》, 《에프터 어스》 등 거의 모든 작품들에서 함께 작업했다. 현재까지 아카데미상에서 8회, 그래미상에서 1회 후보로 지명되었다.여배우 로재나 아켓와 한때 결혼을 했었다.
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
61 64
dbpedia-owl:wikiPageID
796037
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:솔트 n10: dbpedia-ko:워터_포_엘리펀트 dbpedia-ko:도망자 n14:로스앤젤레스_출신_음악가 dbpedia-ko:에프터_어스 dbpedia-ko:팝_음악 dbpedia-ko:사인 dbpedia-ko:쥬니어 dbpedia-ko:어느_멋진_날 n25: dbpedia-ko:작사 n14:에미상_수상자 dbpedia-ko:영화_음악 dbpedia-ko:킹콩 dbpedia-ko:한스_치머 n14:1951년_태어남 n19: dbpedia-ko:빌리지 dbpedia-ko:서양_고전_음악 dbpedia-ko:1951년 dbpedia-ko:로스앤젤레스 dbpedia-ko:지휘자 n14:새턴상_수상자 n40: n41: n14:그래미상_수상자 dbpedia-ko:사랑과_추억 dbpedia-ko:음악가 dbpedia-ko:음악_프로듀서 dbpedia-ko:록_음악 dbpedia-ko:마이클_클레이튼 dbpedia-ko:엘튼_존 n36: dbpedia-ko:1983년 n45: dbpedia-ko:디파이언스 n47: n14:미국의_영화_음악_작곡가 dbpedia-ko:언브레이커블 dbpedia-ko:애프터_어스 dbpedia-ko:작곡가 dbpedia-ko:아카데미상 dbpedia-ko:작곡 dbpedia-ko:리모트_컨트롤_프로덕션스 dbpedia-ko:미국 dbpedia-ko:내_남자친구의_결혼식 dbpedia-ko:할리우드 n14:엘튼_존_밴드의_일원 dbpedia-ko:로재나_아켓 dbpedia-ko:6월_9일 dbpedia-ko:라스트_에어벤더 n60: n26: dbpedia-ko:삼나무에_내리는_눈 dbpedia-ko:그래미상 n68: n14:살아있는_사람 n69:_나이트_샤말란 dbpedia-ko:캘리포니아_주 n70: n14:서던캘리포니아_대학교_동문 dbpedia-ko:해프닝 dbpedia-ko:룩아웃 n35: dbpedia-ko:매너리즘 dbpedia-ko:건반_악기 n73: n74: dbpedia-ko:다크_나이트 dbpedia-ko:신시사이저
n22:wasDerivedFrom
n23:11924960 n23:14727136
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
14727136 11924960
prop-ko:관련활동
dbpedia-ko:엘튼_ì¡´ dbpedia-ko:리모트_컨트롤_프로덕션스 n19: 엘튼 존, 한스 치머, 토토, 리모트 컨트롤 프로덕션스 dbpedia-ko:한스_치머
prop-ko:그림
James Newton Howard.jpg
prop-ko:배우자
dbpedia-ko:로재나_아켓 소피 리나 배런
prop-ko:설명
제임스 뉴턴 하워드
prop-ko:악기
dbpedia-ko:건반_악기 dbpedia-ko:신시사이저 n41:
prop-ko:이름
James Newton Howard 제임스 뉴턴 하워드
prop-ko:장르
dbpedia-ko:록_음악 dbpedia-ko:영화_음악
prop-ko:직업
dbpedia-ko:음악가
prop-ko:출생지
dbpedia-ko:캘리포니아_주 dbpedia-ko:미국 dbpedia-ko:로스앤젤레스
prop-ko:활동시기
1983 1975
Subject Item
n19:
dbpedia-owl:associatedAct
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:관련활동
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
n15:_판엠의_불꽃
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
n43:_드럭스
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
n13:
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
wiki-ko:제임스_뉴턴_하워드
foaf:primaryTopic
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
Subject Item
n15:_모킹제이
dbpedia-owl:musicComposer
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드
prop-ko:음악
dbpedia-ko:제임스_뉴턴_하워드