This document contains 361 facts in HTML Microdata format.

A generic web browser may not display them properly but the document can be saved on disk and used by some appropriate program or sent to a third party. Use "Save As" or "Send To" menu item of the browser; choose "HTML" file type, not "text file" or "web archive".

The rest of the document may look like garbage for humans or not displayed by the browser.

PrefixNamespace IRI
n28http://no.dbpedia.org/resource/
n81http://www.mcld.co.uk/hiv/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
dbpedia-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/
n92http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/5012268.
n85http://lt.dbpedia.org/resource/
n102http://oc.dbpedia.org/resource/Virus_de_l'
n64http://hivinsite.org/
n38http://www.bethegeneration.
n49http://health.howstuffworks.com/aids.
n115http://ko.dbpedia.org/resource/베이루트_(밴드)
n69http://eo.dbpedia.org/resource/
n80http://www.hivatis.
n114http://sv.dbpedia.org/resource/
dbpedia-nlhttp://nl.dbpedia.org/resource/
n117http://wikidata.org/entity/
n126http://ku.dbpedia.org/resource/
n125http://be.dbpedia.org/resource/
n61http://tr.dbpedia.org/resource/
dbpedia-plhttp://pl.dbpedia.org/resource/
n91http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4642940.
n35http://www.newscientist.com/channel/health/
n22http://www.knowhivaids.
n60http://ca.dbpedia.org/resource/
n50http://et.dbpedia.org/resource/
dbpedia-owlhttp://dbpedia.org/ontology/
n26http://www.unaids.org/NetTools/Misc/DocInfo.aspx?LANG=en&href=http%3a%2f%2fgva-doc-owl%2fWEBcontent%2fDocuments%2fpub%2fPublications%2fIRC-pub06%2fAIDS-scenarios-2025_report_en%26%2346%3b
dbpedia-elhttp://el.dbpedia.org/resource/
n24http://www.aidsvaccine.org/
n124http://ro.dbpedia.org/resource/
n55http://af.dbpedia.org/resource/
n47http://zh.dbpedia.org/resource/
n73http://cy.dbpedia.org/resource/
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
n32http://lv.dbpedia.org/resource/
n83http://gl.dbpedia.org/resource/
n71http://sk.dbpedia.org/resource/
n11http://mr.dbpedia.org/resource/एच.आय.व्ही.
dbpedia-pthttp://pt.dbpedia.org/resource/
n6http://als.dbpedia.org/resource/
n108http://uk.dbpedia.org/resource/
n46http://ko.dbpedia.org/resource/파일:급성_HIV_감염_주요증상.
n128http://ko.dbpedia.org/resource/파일:HIV_Virion-en-2.
dbpedia-dehttp://de.dbpedia.org/resource/
n93http://www.phrusa.org/campaigns/aids/release080103.
n31http://ta.dbpedia.org/resource/எச்.ஐ.
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n8http://www.structure.org/content/article/fulltext?uid=
n25http://www.aids.
dbpedia-kohttp://ko.dbpedia.org/resource/
n42http://sh.dbpedia.org/resource/
n119http://tl.dbpedia.org/resource/
n19http://ko.dbpedia.org/resource/분류:
n82http://rdf.freebase.com/ns/m.
n65http://ga.dbpedia.org/resource/
n94http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/microbiology/hiv.
dbpedia-ithttp://it.dbpedia.org/resource/
n10http://ko.dbpedia.org/resource/분류:HIV/
n18http://simple.dbpedia.org/resource/
n104http://www.niaid.nih.gov/daids/
n75http://id.dbpedia.org/resource/
dbpedia-cshttp://cs.dbpedia.org/resource/
n53http://ko.dbpedia.org/resource/문신_(그림)
n107http://3dscience.com/advancedsearch.asp?stS=hiv&cboMatch=Any&selectcategory=0&txtMinPrice=&txtMaxPrice=
n99http://bg.dbpedia.org/resource/
n36http://hu.dbpedia.org/resource/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n78http://ko.dbpedia.org/resource/전사_(생물학)
n15http://www.w3.org/ns/prov#
n120http://he.dbpedia.org/resource/
n88http://fr.dbpedia.org/resource/Virus_de_l'
n98http://su.dbpedia.org/resource/
n17http://ko.dbpedia.org/resource/틀:
n105http://hr.dbpedia.org/resource/
n70http://www.globalizationandhealth.com/content/1/1/
n51http://www.doctorswithoutborders.org/news/hiv-aids/index.
dbpedia-eshttp://es.dbpedia.org/resource/
n39http://www.ericdigests.org/1997-3/hiv.
n48http://am.dbpedia.org/resource/
n113http://ml.dbpedia.org/resource/എച്ച്.ഐ.വി.
n40http://ko.dbpedia.org/resource/Rev_(HIV)
n16http://ko.wikipedia.org/wiki/인간_면역_결핍_바이러스?oldid=
n54http://www.ontologydesignpatterns.org/ont/dul/DUL.owl#
n34http://vi.dbpedia.org/resource/
n63http://sr.dbpedia.org/resource/
n30http://ko.dbpedia.org/resource/%EC%9D%B8%EA%B0%84_%EB%A9%B4%EC%97%AD_%EA%B2%B0%ED%95%8D_%EB%B0%94%EC%9D%B4%EB%9F%AC%EC%8A%A4
n97http://ko.dbpedia.org/resource/Trans-activation_response_element_(TAR)
n79http://si.dbpedia.org/resource/එච්.අයි.
prop-kohttp://ko.dbpedia.org/property/
dbpediahttp://dbpedia.org/resource/
n84http://www.ericdigests.org/pre-9212/hiv.
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n122http://ne.dbpedia.org/resource/
n59http://fightaidsathome.scripps.edu/
n14http://aidshistory.nih.gov/
n68http://www.unaids.
wiki-kohttp://ko.wikipedia.org/wiki/
n106http://wikidata.dbpedia.org/resource/
n101http://www.csa54.info/
n95http://eu.dbpedia.org/resource/
n37http://az.dbpedia.org/resource/
n58http://is.dbpedia.org/resource/
n77http://www.gsk.com/yourhealth/aids.
n121http://ar.dbpedia.org/resource/
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
n57http://da.dbpedia.org/resource/
n86http://fi.dbpedia.org/resource/
n29http://www.fedde.eu/HIV_DC/index.
n33http://bn.dbpedia.org/resource/
n66http://sl.dbpedia.org/resource/
n123http://ko.dbpedia.org/resource/파일:Hiv-timecourse.
n87http://kk.dbpedia.org/resource/
n20http://fa.dbpedia.org/resource/
n23http://th.dbpedia.org/resource/
n21http://www.aegis.
dbpedia-ruhttp://ru.dbpedia.org/resource/
n56http://mk.dbpedia.org/resource/
n118http://www.cmeonhiv.
n45http://video.google.com/videoplay?docid=-5961064535480432230&q=hiv+treatment&pr=goog-sl/
n74http://bs.dbpedia.org/resource/
n76http://sq.dbpedia.org/resource/
n67http://www.HIVMedicine.
n111http://ko.dbpedia.org/resource/We_Didn'
n100http://www.isracast.com/transcripts/011205a_trans.
n116http://hy.dbpedia.org/resource/
n72http://yo.dbpedia.org/resource/
n109http://ms.dbpedia.org/resource/
n89http://hi.dbpedia.org/resource/
n127http://ko.dbpedia.org/resource/파일:HIV_Mature_and_Immature.
Subject Item
dbpedia-ko:보조_T세포
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:이소니아지드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:진균증
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:태너_척도
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:프로덕트_레드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:브룩_애슐리
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:시클로피록스
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:원발성_중추신경계_림프종
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:토미_모리슨
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:흉선
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:유엔_에이즈_합동_계획
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
wiki-ko:인간_면역_결핍_바이러스
foaf:primaryTopic
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:결핵
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:그레그_루가니스
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:나미비아
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:노벨_생리학·의학상
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:동성애
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:모병제
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:바이러스
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:에이즈_음모론
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
rdf:type
n54:Situation dbpedia-owl:Disease
rdfs:label
인간 면역 결핍 바이러스
rdfs:comment
인간 면역 결핍 바이러스(Human Immunodeficiency Virus, HIV)는, 발병하게 되면 AIDS로 진행하는, 인간의 면역체계를 파괴하는 렌티바이러스이다. 기회감염에 의한 사망에 이를 수 있게끔 인간의 면역체계를 무너뜨려 생명을 위협하는 후천성 면역 결핍 증후군(AIDS)를 일으키는 병원체이다. 질병관리본부의 '문답으로 알아보는 에이즈 상식' 자료에 따르면 HIV와 에이즈(AIDS)는 다른 말이다. HIV는 바이러스를 말하며 에이즈는 면역이 결핍돼 나타나는 상태를 뜻한다. HIV에 걸린 사람을 에이즈 환자라고 부르지 않는다. HIV 감염인이란 HIV에 걸린 모든 사람을 말하며 이 중에서 질병이 나타난 사람을 에이즈 환자라고 부른다. 아무런 치료를 받지 않아도 면역결핍으로 사망에 이르기까지 10~12년 정도 걸린다. 올바른 관리를 한다면 30년 이상 살 수 있다. 현재 에이즈는 만성질환으로 분류되고 있다. 한국인 최초의 HIV 감염자는 현재 28년째 살아있다.
prop-ko:wikiPageUsesTemplate
n17:Link_FA n17:Link_GA n17:Legend-line n17:생물_분류 n17:Main n17:모호 n17:주석 n17:Commonscat n17:질병_정보
owl:sameAs
dbpedia-ja:ヒト免疫不全ウイルス n6:HIV n11: n18:HIV n20:اچ‌آی‌وی n23:เอชไอวี dbpedia-nl:Hiv n28:HIV n30: n31:வி n32:HIV n33:এইচআইভি n34:HIV n36:HIV n37:İnsanın_immunçatışmazlığı_virusu dbpedia-it:HIV n42:HIV dbpedia-pt:Vírus_da_imunodeficiência_humana dbpedia-pl:Wirus_zespołu_nabytego_braku_odporności n47:人類免疫缺陷病毒 n48:ኤችአይቪ n50:HIV dbpedia-de:HIV n55:MIV n56:ХИВ n57:Hiv n58:HIV-veira n60:Virus_de_la_immunodeficiència_humana n61:HIV dbpedia-es:Virus_de_la_inmunodeficiencia_humana n63:ХИВ n65:Víreas_easpa_imdhíonachta_daonna n66:HIV n69:HIV n71:HIV n72:Èràn_àìtóagbóguntàrùn_ènìyàn n73:HIV n74:HIV n75:HIV n76:HIV n79:වී n82:05dbslt n83:Virus_da_inmunodeficiencia_humana n85:ŽIV n86:HIV n87:АИВ_инфекциясы n88:immunodéficience_humaine n89:एचआइवी n95:GIB dbpedia-cs:HIV n98:HIV n99:ХИВ n102:immunodeficiéncia_umana dbpedia-el:Ιός_ανθρώπινης_ανοσοανεπάρκειας n105:HIV n106:Q15787 n108:Вірус_імунодефіциту_людини n109:HIV dbpedia-ru:ВИЧ dbpedia:HIV n113: n114:HIV n116:ՄԻԱՎ n117:Q15787 n119:HIV n120:HIV n121:فيروس_العوز_المناعي_البشري n122:एचआइभी n124:HIV n125:ВІЧ n126:Soy_HIV
dbpedia-owl:icd10
B20-B24 B20-B24
dbpedia-owl:icd9
042-044 042-044
foaf:name
국제 질병 및 건강 관련 문제 통계 분류코드
dbpedia-owl:wikiPageLength
38749 21
dbpedia-owl:wikiPageRedirects
dbpedia-ko:인간면역결핍_바이러스
foaf:isPrimaryTopicOf
wiki-ko:인간_면역_결핍_바이러스
dcterms:subject
n10:AIDS n19:레트로바이러스 n19:성병
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
n8:PIIS0969212605003898 n14: n21:org n22:org n24: n25:org n26:htm n29:html n35:hiv n38:org n39:html n45: n49:htm n51:cfm n59: n64:InSite n67:com n68:org n70:13 n77:htm n80:org n81: n84:htm n91:stm n92:stm n93:html n94:html n100:htm n101: n104: n107: n118:com
dbpedia-owl:abstract
인간 면역 결핍 바이러스(Human Immunodeficiency Virus, HIV)는, 발병하게 되면 AIDS로 진행하는, 인간의 면역체계를 파괴하는 렌티바이러스이다. 기회감염에 의한 사망에 이를 수 있게끔 인간의 면역체계를 무너뜨려 생명을 위협하는 후천성 면역 결핍 증후군(AIDS)를 일으키는 병원체이다. 질병관리본부의 '문답으로 알아보는 에이즈 상식' 자료에 따르면 HIV와 에이즈(AIDS)는 다른 말이다. HIV는 바이러스를 말하며 에이즈는 면역이 결핍돼 나타나는 상태를 뜻한다. HIV에 걸린 사람을 에이즈 환자라고 부르지 않는다. HIV 감염인이란 HIV에 걸린 모든 사람을 말하며 이 중에서 질병이 나타난 사람을 에이즈 환자라고 부른다. 아무런 치료를 받지 않아도 면역결핍으로 사망에 이르기까지 10~12년 정도 걸린다. 올바른 관리를 한다면 30년 이상 살 수 있다. 현재 에이즈는 만성질환으로 분류되고 있다. 한국인 최초의 HIV 감염자는 현재 28년째 살아있다. (이전에는 인간 T-세포 림프종 바이러스-III(Human T-Lymphotropic Virus-III, HTLV-III), 림프절 종창 연관 바이러스(Lymphadenopathy-Associated Virus, LAV), AIDS 연관 레트로바이러스(AIDS-Associated Retrovirus, ARV)라고도 불렸으나, 현재에는 이 명칭들은 거의 사용되지 않는다.)HIV는 수혈, 정액, 질액, 쿠퍼액, 모유 등의 체액으로 전염된다. HIV는 자유롭게 떠다니는 바이러스 상태나 체액속에서 감염된 백혈구의 형태로 존재한다. HIV의 가장 주요한 4가지 감염경로는 감염된 사람과의 성관계, 오염된 주사바늘, 수직감염(모유로 인한 감염과 임신 중 모체에서 태아로의 감염), 감염된 혈액제재 투여이다.(혈액에 대한 검사는 수혈이나 혈액제제로 인한 HIV감염을 대부분 막을 수 있다.)세계보건기구(WHO)는 HIV 감염추세가 세계적인 유행(판데믹)이라고 하였다. 1981년부터 2006년까지 AIDS로 인하여 2천 5백만 명 이상의 사람이 사망했으며 세계인구의 0.6%가 HIV에 감염되어 있다고 발표했다. 2005년 한 해만 AIDS는 약 2천4백–3천3백만(그 중 57만 이상이 어린이)의 목숨을 앗아간 것으로 추정된다. 사망자의 1/3이 경제성장이 없고 빈곤이 극심한 아프리카의 사하라남부지방에 집중되어 있다. 또한 HIV는 아프리카에서 9천만명을 감염시켜 최소 천8백만의 고아를 생기게 한 원인이라고 한다. 항레트로바이러스제 처방은 HIV감염으로 인한 사망률을 낮춘다. 하지만 모든 국가에서 항레트로바이러스제의 주기적인 투약이 가능한 것은 아니다.HIV는 주로 헬퍼 T 세포(T세포의 CD4+ 부위), 대식세포, 수지상 세포등의 살아있는 면역세포들을 감염시킨다. HIV에 감염되면 CD4+를 가진 T 세포의 개체 수가 현격히 감소하고 감소되는 3가지의 원인기작은 다음과 같다. 첫 번째, 감염된 세포의 바이러스성 괴사. 두 번째, 감염된 T세포의 아포토시스(세포자살) 확률 증가. 세 번째, CD8 세포독성 림프구가 감염된 CD4+ T 세포를 인지하여 파괴. CD4+ T 세포의 수가 치명적인 수준 이하로 내려가면 세포매게성 면역이 상실되어 점차 기회감염에 쉽게 노출된다. HIV가 AIDS로 진행되는 데는 바이러스, 숙주, 환경의 요인에 의해 영향을 받는다. HIV 치료는 AIDS 진행을 지체시킨다. 대체로 HIV감염 10년 안에 AIDS로 진행되며 이보다 느릴 수도 빠를 수도 있다. 에이즈 환자의 생존기간을 연장시켜줄 수 있는 약제로는 항레트로바이러스제가 있다. HIV감염자의 생존기대치를 높이는 효과가 있으며, AIDS로 진행되더라도 평균 5년 이상 생존기간을 연장할 수 있다고 알려져 있다.(2005년 현재) AIDS환자가 레트로바이러스제를 처방받지 않으면 보통 1년이내 사망하는 것으로 알려져 있다. 2010년 처음으로 HIV 완치를 성공한 사례가 발표되었다. 이 환자는, HIV 감염에 저항력이 있는 T세포를 생산하는 기증자로부터 골수 줄기세포 이식을 받았는데, 그 이후 저항력이 있는 T세포를 스스로 생산하기 시작하면서 HIV를 몸속으로부터 퇴치하는데 성공하였다.
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
1 173
dbpedia-owl:wikiPageID
1309345 68568
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:독성 dbpedia-ko:구토 dbpedia-ko:수지상_세포 dbpedia-ko:결핵 dbpedia-ko:성관계 dbpedia-ko:장기_비진행자 dbpedia-ko:Long_Term_Repeat dbpedia-ko:Long_terminal_repeat dbpedia-ko:사하라남부 dbpedia-ko:기도 n19:성병 dbpedia-ko:혈청전환 dbpedia-ko:엡스타인바_바이러스 dbpedia-ko:New_Scientist dbpedia-ko:사이토메갈로바이러스 n10:AIDS dbpedia-ko:ERCC1 dbpedia-ko:중복감염 dbpedia-ko:마이크로RNA dbpedia-ko:침팬지 dbpedia-ko:구강성교 dbpedia-ko:유전인자 dbpedia-ko:캡시드 dbpedia-ko:RNA_바이러스 dbpedia-ko:면역체계 dbpedia-ko:제왕절개 dbpedia-ko:항문 dbpedia-ko:질액 dbpedia-ko:우간다 dbpedia-ko:콘돔 dbpedia-ko:인지질 dbpedia-ko:잠복기 dbpedia-ko:항레트로바이러스제 n40: dbpedia-ko:바이러스_복제 dbpedia-ko:바이러스막 dbpedia-ko:구강칸디다증 dbpedia-ko:카포시육종 dbpedia-ko:동시감염 n46:png dbpedia-ko:소변 dbpedia-ko:전염병 dbpedia-ko:렌티바이러스 dbpedia-ko:인테그레이스 dbpedia-ko:살정제 dbpedia-ko:할례 dbpedia-ko:판데믹 dbpedia-ko:관찰연구 dbpedia-ko:쿠퍼액 dbpedia-ko:눈물 n19:레트로바이러스 dbpedia-ko:인두염 dbpedia-ko:림프절증 dbpedia-ko:외가닥_RNA-RT_바이러스 dbpedia-ko:림프종 n53: dbpedia-ko:침 dbpedia-ko:아포토시스 dbpedia-ko:모유 dbpedia-ko:Pneumocystis_jirovecii dbpedia-ko:UNAIDS dbpedia-ko:수유 dbpedia-ko:미코박테리움아비움균 dbpedia-ko:AIDS dbpedia-ko:두통 dbpedia-ko:대식세포 dbpedia-ko:메스꺼움 dbpedia-ko:세포독성_림프구 dbpedia-ko:약물주사 dbpedia-ko:세포매게성_면역 dbpedia-ko:CD4 dbpedia-ko:CD8 dbpedia-ko:피어싱 dbpedia-ko:임신 dbpedia-ko:세포분열 dbpedia-ko:난절법 dbpedia-ko:IER3 dbpedia-ko:혈우병 dbpedia-ko:사망률 dbpedia-ko:케냐 dbpedia-ko:RNA dbpedia-ko:오한 dbpedia-ko:인후염 dbpedia-ko:Herpesviridae dbpedia-ko:림프계 dbpedia-ko:아프리카 dbpedia-ko:인간면역결핍_바이러스 dbpedia-ko:백혈구 dbpedia-ko:체액 n78: dbpedia-ko:서아프리카 dbpedia-ko:대상포진 dbpedia-ko:기관지염 dbpedia-ko:정액 dbpedia-ko:분만 dbpedia-ko:Aspartyl_protease dbpedia-ko:HIV_구조와_유전체 dbpedia-ko:HIV감염과_질병에_대한_WHO_질병단계체계 dbpedia-ko:레트로바이러스 dbpedia-ko:Gp120 dbpedia-ko:Gp41 dbpedia-ko:부비강염 dbpedia-ko:수혈 dbpedia-ko:몸무게감소 dbpedia-ko:적혈구 dbpedia-ko:Nanometre dbpedia-ko:점막 n97: dbpedia-ko:보편적인_예방책 dbpedia-ko:검댕망가베이 dbpedia-ko:메타분석 dbpedia-ko:칸디다증 dbpedia-ko:APOBEC3G dbpedia-ko:생물학 dbpedia-ko:수지상세포 dbpedia-ko:후천성_면역_결핍_증후군 dbpedia-ko:리보뉴클레이스 dbpedia-ko:레트로바이러스_Psi요소 dbpedia-ko:기회감염 dbpedia-ko:근육통 dbpedia-ko:활성제 dbpedia-ko:발열 dbpedia-ko:헬퍼_T세포 dbpedia-ko:세계보건기구 dbpedia-ko:헬퍼_T_세포 dbpedia-ko:생식기 dbpedia-ko:역전사효소 dbpedia-ko:모기 dbpedia-ko:감염력 dbpedia-ko:빈곤 dbpedia-ko:무증상 n123:png dbpedia-ko:배양기 dbpedia-ko:단순_헤르페스 dbpedia-ko:세포독성_T세포 dbpedia-ko:MHC_class_I dbpedia-ko:기관염 dbpedia-ko:MHC_class_II dbpedia-ko:급성HIV감염 dbpedia-ko:혼란변인 dbpedia-ko:경제성장 dbpedia-ko:급성감염 n127:PNG n128:png dbpedia-ko:발진 dbpedia-ko:미생물 dbpedia-ko:전립선염 dbpedia-ko:수직감염 dbpedia-ko:재감염 dbpedia-ko:형태학
n15:wasDerivedFrom
n16:12102572 n16:14225977
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
12102572 14225977
prop-ko:icd
42 B20-B24
prop-ko:ê³¼
dbpedia-ko:레트로바이러스
prop-ko:그림
HIV-budding-Color.jpg
prop-ko:바이러스군
VI
prop-ko:색
바이러스
prop-ko:설명
림프구로부터 HIV-I가 방출하는 장면을 보여주는 주사전자현미경 사진. 형광빛의 녹색 점이 비리온이다.
prop-ko:속
dbpedia-ko:렌티바이러스
prop-ko:이름
국제 질병 및 건강 관련 문제 통계 분류코드 인간 면역 결핍 바이러스
prop-ko:하위
* Human immunodeficiency virus 1 * Human immunodeficiency virus 2
prop-ko:하위고리
Subject Item
dbpedia-ko:혈액
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:후천성_면역_결핍_증후군
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:동정적사용승인계획
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:미스_월드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:미스_유니버스
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:사우스_파크의_에피소드_목록
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:정액
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:뤽_몽타니에
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:목련군
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:미스_월드_2008
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:범유행
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
n115:
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:코흐의_공리
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:포레스트_검프
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
n111:t_Start_the_Fire
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:라이언_화이트
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:조너스_소크
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:프랑수아_바레_시누스
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:검댕망가베이
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:국제_연합_마약_범죄_사무소
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:녹색_형광_단백질
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:뉴사우스웨일스_대학교
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:대식세포
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:르완다_집단_학살
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:매직_존슨
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:메디케이드
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:미인_대회
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:콰줄루나탈_주
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:페스투스_모가에
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:KSHV
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:국제_노동조합_연맹
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:리보자임
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:릴리야_포드코파예바
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:원발_경화_쓸개관염
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:HIV
dbpedia-owl:wikiPageRedirects
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:Hiv
dbpedia-owl:wikiPageRedirects
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:인간_면역결핍_바이러스
dbpedia-owl:wikiPageRedirects
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
Subject Item
dbpedia-ko:인간면역결핍바이러스
dbpedia-owl:wikiPageRedirects
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:인간_면역_결핍_바이러스