This document contains 118 facts in HTML Microdata format.

A generic web browser may not display them properly but the document can be saved on disk and used by some appropriate program or sent to a third party. Use "Save As" or "Send To" menu item of the browser; choose "HTML" file type, not "text file" or "web archive".

The rest of the document may look like garbage for humans or not displayed by the browser.

PrefixNamespace IRI
n18http://sv.dbpedia.org/resource/
n8http://bg.dbpedia.org/resource/
n47http://fi.dbpedia.org/resource/
dbpediahttp://dbpedia.org/resource/
n43http://ko.wikipedia.org/wiki/동역학계?oldid=
prop-kohttp://ko.dbpedia.org/property/
n27http://ar.dbpedia.org/resource/
n16http://ms.dbpedia.org/resource/
n44http://he.dbpedia.org/resource/
dbpedia-frhttp://fr.dbpedia.org/resource/
n49http://mk.dbpedia.org/resource/
n4http://ko.dbpedia.org/resource/상태_공간_(제어)
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n46http://uk.dbpedia.org/resource/
n48http://war.dbpedia.org/resource/
n50http://scn.dbpedia.org/resource/
dbpedia-owlhttp://dbpedia.org/ontology/
n11http://vi.dbpedia.org/resource/
n41http://wikidata.dbpedia.org/resource/
dbpedia-pthttp://pt.dbpedia.org/resource/
n40http://sq.dbpedia.org/resource/
n37http://hu.dbpedia.org/resource/
wiki-kohttp://ko.wikipedia.org/wiki/
dbpedia-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/
n39http://commons.dbpedia.org/resource/
dbpedia-plhttp://pl.dbpedia.org/resource/
dbpedia-dehttp://de.dbpedia.org/resource/
n17http://rdf.freebase.com/ns/m.
dbpedia-ruhttp://ru.dbpedia.org/resource/
n30http://ro.dbpedia.org/resource/
n10http://www.wikidata.org/entity/
dbpedia-nlhttp://nl.dbpedia.org/resource/
n29http://sl.dbpedia.org/resource/
n12http://ko.dbpedia.org/resource/분류:
n9http://wikidata.org/entity/
n32http://ko.dbpedia.org/resource/%EB%8F%99%EC%97%AD%ED%95%99%EA%B3%84
n52http://hi.dbpedia.org/resource/
dbpedia-ithttp://it.dbpedia.org/resource/
n22http://ca.dbpedia.org/resource/
n42http://www.w3.org/ns/prov#
n23http://ko.dbpedia.org/resource/파일:Lorenz_attractor_yb.
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
n6http://zh.dbpedia.org/resource/
n38http://lt.dbpedia.org/resource/
dbpedia-kohttp://ko.dbpedia.org/resource/
n28http://tr.dbpedia.org/resource/
n15http://fa.dbpedia.org/resource/
dbpedia-eshttp://es.dbpedia.org/resource/
n13http://io.dbpedia.org/resource/
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
Subject Item
dbpedia-ko:끌개
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
n4:
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:선형역학계
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:스타니슬라프_스미르노프
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:아르투르_아빌라
dbpedia-owl:field
dbpedia-ko:동역학계
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
prop-ko:분야
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:엘론_린덴스트라우스
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:다비드_뤼엘
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:데니스_설리번
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:야코프_그리고리예비치_시나이
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
prop-ko:knownFor
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:에르고딕_가설
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:에르고딕_이론
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:에르고딕성
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:위르겐_모저
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:조지_데이비드_버코프
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:피카르-린델뢰프_정리
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:랴푸노프_시간
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:로렌즈_방정식
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:미분_방정식
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:비선형
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:수학
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:스티븐_스메일
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:장크리스토프_요코즈
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
prop-ko:knownFor
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:지그문트_프로이트
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:커티스_맥멀런
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:혼돈_이론
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:고립계
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:사이버네틱스
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:활동전위
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:분기이론
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:니콜라이_보골류보프
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:푸앵카레_재귀정리
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:동력학계
dbpedia-owl:wikiPageRedirects
dbpedia-ko:동역학계
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:역학계
dbpedia-owl:wikiPageRedirects
dbpedia-ko:동역학계
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:위상동력학
dbpedia-owl:wikiPageRedirects
dbpedia-ko:동역학계
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
wiki-ko:동역학계
foaf:primaryTopic
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:동역학계
rdfs:label
동역학계
rdfs:comment
동역학계(動力学系, dynamical system)는 수학 또는 물리학의 한 분야로서 시간에 따른 움직임의 과정으로 정의된다. 현대적 의미에서의 동역학계 연구는 미국의 수학자 조지 데이비드 버코프에서 시작된다.오늘날 동역학계 연구는 주로 수학 분야에서 다뤄지고 있으나 실제로 수론, 추계학, 동역학, 생물학등 광범위하게 적용되고 있다.일반적으로 시공간변화에 따라 이산과 연속체로 구별된다. 즉, 이산적 역학계(Discrete Dynamical System)와 연속적 역학계(Continuum Dynamical System)로 나뉘어 연구되고 있다. 일반적으로 미분방정식에서 연속적 역학계를 다루고 있으며, 위상수학에서 이산적, 연속적 역학계를 모두 다루고 있다. 특히, 이 두가지를 혼합하여 연구하는 경우 연속-이산적 역학계 또는 혼합 역학계(Hybrid Dynamical System)로 표현되고 있다. 동역학계(動力學系, dynamical system)는 수학 또는 물리학의 한 분야로서 시간에 따른 움직임의 과정으로 정의된다. 현대적 의미에서의 동역학계 연구는 미국의 수학자 조지 데이비드 버코프에서 시작된다.오늘날 동역학계 연구는 주로 수학 분야에서 다뤄지고 있으나 실제로 수론, 추계학, 동역학, 생물학등 광범위하게 적용되고 있다.일반적으로 시공간변화에 따라 이산과 연속체로 구별된다. 즉, 이산적 역학계(Discrete Dynamical System)와 연속적 역학계(Continuum Dynamical System)로 나뉘어 연구되고 있다. 일반적으로 미분방정식에서 연속적 역학계를 다루고 있으며, 위상수학에서 이산적, 연속적 역학계를 모두 다루고 있다. 특히, 이 두가지를 혼합하여 연구하는 경우 연속-이산적 역학계 또는 혼합 역학계(Hybrid Dynamical System)로 표현되고 있다.
owl:sameAs
n6:動態系统 dbpedia-nl:Dynamisch_systeem n8:Динамична_система n9:Q638328 n10:Q638328 n11:Hệ_thống_động_lực n13:Dinamikala_sistemo dbpedia-ja:力学系 n15:سیستم_دینامیک n16:Sistem_dinamik n6:动力系统 n17:02hqt n18:Dynamiskt_system dbpedia-ru:Динамическая_система dbpedia-pt:Sistema_dinâmico dbpedia-es:Sistema_dinámico n22:Sistema_dinàmic dbpedia-it:Sistema_dinamico n27:نظام_تحريكي n28:Dinamik_sistem n29:Dinamični_sistem n30:Sistem_dinamic n32: dbpedia:Dynamical_system dbpedia-fr:Système_dynamique n37:Dinamikai_rendszer n15:سیستم_پویا n38:Dinaminė_sistema n39:Dynamical_system n40:Sistemet_dinamike n41:Q638328 n44:מערכת_דינמית dbpedia-de:Dynamisches_System n46:Динамічна_система n47:Dynaaminen_systeemi n48:Sistema_dinamiko n49:Динамичен_систем n50:Sistema_dinamicu dbpedia-pl:Układ_dynamiczny n52:गतिकीय_तन्त्र
dbpedia-owl:wikiPageLength
3203 3210
foaf:isPrimaryTopicOf
wiki-ko:동역학계
dcterms:subject
n12:동역학계
dbpedia-owl:abstract
동역학계(動力学系, dynamical system)는 수학 또는 물리학의 한 분야로서 시간에 따른 움직임의 과정으로 정의된다. 현대적 의미에서의 동역학계 연구는 미국의 수학자 조지 데이비드 버코프에서 시작된다.오늘날 동역학계 연구는 주로 수학 분야에서 다뤄지고 있으나 실제로 수론, 추계학, 동역학, 생물학등 광범위하게 적용되고 있다.일반적으로 시공간변화에 따라 이산과 연속체로 구별된다. 즉, 이산적 역학계(Discrete Dynamical System)와 연속적 역학계(Continuum Dynamical System)로 나뉘어 연구되고 있다. 일반적으로 미분방정식에서 연속적 역학계를 다루고 있으며, 위상수학에서 이산적, 연속적 역학계를 모두 다루고 있다. 특히, 이 두가지를 혼합하여 연구하는 경우 연속-이산적 역학계 또는 혼합 역학계(Hybrid Dynamical System)로 표현되고 있다. 동역학계(動力學系, dynamical system)는 수학 또는 물리학의 한 분야로서 시간에 따른 움직임의 과정으로 정의된다. 현대적 의미에서의 동역학계 연구는 미국의 수학자 조지 데이비드 버코프에서 시작된다.오늘날 동역학계 연구는 주로 수학 분야에서 다뤄지고 있으나 실제로 수론, 추계학, 동역학, 생물학등 광범위하게 적용되고 있다.일반적으로 시공간변화에 따라 이산과 연속체로 구별된다. 즉, 이산적 역학계(Discrete Dynamical System)와 연속적 역학계(Continuum Dynamical System)로 나뉘어 연구되고 있다. 일반적으로 미분방정식에서 연속적 역학계를 다루고 있으며, 위상수학에서 이산적, 연속적 역학계를 모두 다루고 있다. 특히, 이 두가지를 혼합하여 연구하는 경우 연속-이산적 역학계 또는 혼합 역학계(Hybrid Dynamical System)로 표현되고 있다.
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
14 16
dbpedia-owl:wikiPageID
506284
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
n12:동역학계 dbpedia-ko:조지_데이비드_버코프 dbpedia-ko:수론 n23:svg dbpedia-ko:위상수학 dbpedia-ko:시공간 dbpedia-ko:수학 dbpedia-ko:물리학 dbpedia-ko:생물학 dbpedia-ko:연속체 dbpedia-ko:추계학 dbpedia-ko:동역학 dbpedia-ko:정수론 dbpedia-ko:미분방정식 dbpedia-ko:거리_공간 dbpedia-ko:이산수학
n42:wasDerivedFrom
n43:12403762 n43:13470171
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
12403762 13470171
Subject Item
dbpedia-ko:울프상_수학_부문
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:랴푸노프_안정성
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:알렉산드르_랴푸노프
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계
Subject Item
dbpedia-ko:미분방정식
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
dbpedia-ko:동역학계